Jaká je vize Prahy: Praha - centrum vzdělanosti

V neděli 19. června se v Centru současného umění DOX uskutečnila třetí veřejná diskuse z cyklu Jaká je vize Prahy. Opět nabídla platformu pro výměnu názorů a sdílení informací, prostor pro podněty a možná řešení, tentokrát na téma Praha - centrum vzdělanosti. Diskutující si položili otázky: Jaké má Praha šance stát se centrem středoevropské vzdělanosti? Co by pro to měla udělat? Diskusi zprostředkoval v přímém přenosu web ČT24, kde je také k dispozici záznam, a to jak celé diskuse, tak rozdělený na jednotlivé části.

PROGRAM

1. Panel
(moderátorka: Eva Hníková (Lidové noviny); účastníci: Jakub Pechlát (Vzdělání ve Strategickém plánu Prahy); Martin Ouředníček (Statistické a demografické údaje o vzdělání a vědě v Praze), Milan Tichý (prorektor Univerzity Karlovy), Jaroslav Pánek (Akademie věd ČR), Petr Fiala (rektor Masarykovy univerzity Brno), Karel Janeček (ředitel a předseda představenstva společnosti RSJ), Martin Krummholz (Věda žije!)

Video Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy
video

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy

Diskuse komentátorů a novinářů o aktuálních problémech společnosti.

Přivítání

Část I. - úvod

Jakub Pechlát

Martin Ouředníček

Milan Tichý

Jaroslav Pánek

Petr Fiala

Karel Janeček

Martin Krummholz

Diskuze

Část II. - úvod

Martin Benda

Urbanistická vize UK 2030

Ondřej Synek

Závěrečné shrnutí a diskuze

Václav Králíček

2. Diskuse

(krátká přestávka)

3. Panel
Účastníci: Jan Sedlák (Karlova univerzita a její vize z historického hlediska), Martin Benda (člen Dozorčí rady UK media), Miroslav Masák (představení studentských prací z výstavy „Urbanistická vize UK 2030“)

4. Diskuse

5. Závěr a shrnutí

Veřejné diskuse Jaká je vize Prahy jsou určeny všem občanům – veřejnosti, nezávislým iniciativám, občanským sdružením a zástupcům veřejné správy, kterým není lhostejná kvalita života v hlavním městě. Web ČT24 zprostředkoval v přímém přenosu už dvě diskuse tohoto cyklu: Identita Prahy a Veřejný prostor a centrum Prahy (5. 3.); Praha vlídná?! (15. 5.)

Kdy a kde: 15:00-19:00, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7