Cenu Europa Nostra získal kastelolog Tomáš Durdík

Amsterdam/Praha - O ocenění Europa Nostra se často hovoří jako o Oscaru či Nobelově ceně na poli evropského kulturního dědictví. Laureátem pro letošní rok byl jako jediný zástupce České republiky kastelolog Tomáš Durdík. Podle sdružení Europa Nostra učinil za poslední čtvrtstoletí mimořádný přínos k výzkumu, zachování a ochraně hradů a opevnění, které tvoří součást národního dědictví České republiky a bývalého Československa. Výjimečný je především jeho holistický přístup k této práci, při pohledu na historii, architektonické formy a typologie těchto historických památek, ale i na jejich politický a společenský význam, umělecké kvality a symbolický význam. „Ve srovnání s Evropou máme několik nezanedbatelných výhod, z nichž jedna je, že většina objektů je zachována i s mobiliářem, což v ostatních zemích není úplně tradicí. Jestli naše památková péče má významné klady, které nám Evropa závidí, tak jednou z nich je tento soubor,“ zmiňuje profesor Tomáš Durdík, jenž provádí intenzivní a komplexní výzkum českých hradů.

Tomáš Durdík absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor prehistorie–historie. Pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, pedagogicky působí na FF UK Praha, FA ČVUT Praha a ZČÚ Plzeň. Je členem vědecké rady Národního památkového ústavu a předsedou Komise Ministerstva kultury ČR pro hodnocení návrhů a výsledků výzkumných záměrů v oblasti památkové péče. Také je starostou Společnosti přátel starožitností a členem Hlavního výboru České archeologické společnosti i dalších tuzemských a zahraničních organizací a spolků. Rovněž je řešitelem většího počtu tuzemských i mezinárodních grantových projektů. Napsal více než 350 publikací v tuzemsku i zahraničí, včetně většího počtu knih.

Video Rozhovor s Tomášem Durdíkem
video

Rozhovor s Tomášem Durdíkem