To je fotografie Andrease Feiningera

Praha – Téměř tři stovky černobílých fotografií vystavuje v Domě u Kamenného zvonu Andreas Feininger. Retrospektivní výběr z tvorby tohoto světově oceňovaného fotografa pod názvem That´s Photography sestavil Thomas Buchsteiner, spoluautor stejnojmenné knihy vydané v nakladatelství Hatje Cantz v roce 2004. Feininger patřil mezi generaci výtvarníků, která po první světové válce objevila fotografii jako uměleckou disciplínu, byl také významným obrazovým redaktorem časopisu Life. Tvorbě Andrease Feiningera dominuje dvojice stěžejních témat: zobrazování velkoměstské krajiny a náměty převzaté z přírody.

Architektura a život města New York, jež si zvolil pro život, pro něho byly po celá dlouhá léta trvalým zdrojem okouzlení. Panorama Manhattanu, mrakodrapy, mosty a trati nadúrovňové dráhy se v atmosférou nabitých obrazech tvořících svorník jeho díla opakují s železnou pravidelností. Se stejným nadšením ovšem tvořil i své přírodní studie. Jeho detailně prokreslené obrazy hmyzu, květin, ulit, dřeva a minerálů propůjčují tvarům vyskytujícím se v přírodě, jež nás obklopuje, vlastnosti sochařských výtvorů. Díky strohé kompozici jeho fotografií v nich tento mikrokosmos nabývá monumentálních proporcí.

0Andreas Feininger se narodil 27. prosince 1906 v Paříži jako nejstarší syn slavného amerického malíře Lyonela Feiningera. Byl příslušníkem generace výtvarníků, kteří po první světové válce objevili fotografii jako uměleckou disciplínu a vytvořili nové, na fotografii založené nahlížení reality. Základními principy umění fotografa tvořícího na mistrovské úrovni jsou konkrétnost, jednoduchost a uspořádanost, přičemž Feininger dokázal snad lépe než prakticky kterýkoli jiný fotograf propojit obsah svých obrazů s přísně formálními kritérii, jakými jsou například perspektiva či kompozice. Koncem 80. let minulého století zanechal Andreas Feininger fotografování a věnoval se archivaci svého díla. Fotograf zemřel v New Yorku 18. února 1999 ve věku 92 let.

Video Reportáž Terezy Radvákové
video

Reportáž Terezy Radvákové

Reportáž Terezy Radvákové

Udal 19:00, 11.7.2011

Rozhovor s Tomášem Pospěchem

Za svůj život Feininger napsal na čtyři desítky učebnic fotografování, z nichž byly u nás vydány knihy Lidé před aparátem: Učebnice moderního portrétování (1938), Vysoká škola fotografie (1968) a Škola moderní fotografie (1971). „Byl to bezesporu významný představitel moderní fotografie 20. století. Dvojitým (fotografickým a architektonickým) školením dospěl k pojetí architektury, že stavbu pojímal, jako by to byl nějaký pravěký menhir, nějaká zvláštní skulptura, a všímal si fenoménu města jako živé struktury. Snažil se tyto tendence převést do svých snímků,“ popsal kurátor výstavy Tomáš Pospěch.

Andreas Feininger

„Fotografie, čili jazyk vidění, je mým vyjadřovacím prostředkem. To, že buduje most přes úskalí jazyka a písemného projevu, z ní činí ideální médium globálního porozumění.“

Výstava Andrease Feiningera proběhne v Domě u Kamenného zvonu od 24. června do 23. října.

Andreas Feininger / Kapitol ve Washingtonu (1949)
Andreas Feininger / Kapitol ve Washingtonu (1949)
Více fotek
  • Andreas Feininger / Kapitol ve Washingtonu (1949) zdroj: Časopis Life, Time Inc. http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2664/266316.jpg
  • Andreas Feininger / Autoportrét (1946) zdroj: GHMP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2663/266254.jpg
  • Andreas Feininger / Empire State Building, NY (1940) zdroj: Andreas Feininger Archive http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2664/266314.jpg
  • Andreas Feininger / Deaborn Station, Chicago (1941) zdroj: Stránky Andrease Feiningera http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2663/266255.jpg