Svatojiřský oltář

Portál ČT24 společně s NG v Praze přináší další díl seriálu Národní galerie nikdy nezavírá. Tématem bude tentokrát Svatojiřský oltář, význačné dílo pozdně gotického malířství 70. let 15. století. Rozměrný křídlový oltář se středním obrazem smrti Panny Marie je spojen s pražským prostředím, konkrétně s ženským klášterem benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, nejstarším ženským klášterem v Čechách.

Práce s barvou je v případě Svatojiřského oltáře, jak bylo dobovým zvykem v pozdně gotické malbě, také doplněna dekorem na pozadí. Patrná je i bohatost dekorativních výzdobných technik a snaha o postižení realistického detailu. Střední křídlo, kde je vyobrazena vícefigurální scéna smrti Panny Marie, disponuje různorodostí gest a tváří. O Svatojiřském oltáři, jenž je vystaven v klášteře sv. Anežky, pohovoří kurátorka Starého umění NG v Praze Štěpánka Chlumská.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Svatojiřský oltář
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Svatojiřský oltář

Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 24. července. Všechny předešlé díly naleznete zde.