UNESCO: Urychlete demontáž točny

Český Krumlov - Výbor světového kulturního dědictví UNESCO vyzval Českou republiku, aby urychlila demontáž otáčivého hlediště zámeckého divadla v Českém Krumlově, které podle památkářů ruší autentický prostor barokní zahrady. ČR musí rovněž do 1. února 2013 předložit zprávu o stavu ochrany památkových objektů v Českém Krumlově a o plnění požadavků organizace. V případě, že se potvrdí ohrožení mimořádné univerzální hodnoty, může být Český Krumlov zapsán na seznam ohrožených památek. Vyplývá to ze zápisu jednání výboru zveřejněného na webu UNESCO.

„Celý problém s točnou už je tak trochu pod lupou. Z rozhodnutí UNESCO je cítit nedůvěra, abychom nepostavili točnu na špatném místě,“ domnívá se Josef Štulc, prezident české sekce Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS), mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Paříži zaměřené na ochranu hmotného kulturního dědictví, historických sídel, jejich prostředí a kulturní krajiny.

UNESCO ve zprávě ze svého 35. zasedání, které se konalo letos v červnu v Paříži, vyslovuje politování nad tím, že ČR nerespektovala termín stanovený světovou organizací pro odstranění otáčivého hlediště a prodloužila jeho užívání na současném místě do roku 2015. UNESCO proto znovu apeluje na ČR, aby točnu rozebrala a současně předala detailní plán a časový rozvrh přemístění divadla, doplněný o opatření zmírňující možné negativní dopady nového umístění divadelní scény na památkově chráněné území.

Podle mluvčího ministerstva kultury Jana Cieslara se ministerstvo k celé záležitosti vyjádří, až dostane zprávu z pařížského zasedání výboru UNESCO oficiální diplomatickou cestou. „Odbor památkové péče a oddělení UNESCO musí vycházet z oficiálního materiálu,“ uvedl s tím, že ministerstvo se vyjádří koncem srpna.

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově
Zdroj: Jihočeské divadlo

Českokrumlovská místostarostka Jitka Zikmundová (SNK ED) v červnu Českému rozhlasu řekla, že město dostalo od výboru UNESCO pouze doporučení, aby učinilo takové zásahy, které budou k památkám co nejšetrnější.

Organizace UNESCO si podle zprávy ze svého červnového zasedání také přeje být informována o dalších českokrumlovských projektech, jakými jsou chystaná rekonstrukce autobusového nádraží a stavba tunelu pro automobilovou dopravu a nového mostu přes Vltavu, a chce mít při rozhodování o realizaci těchto projektů poradní hlas.

Kroky přijaté v Českém Krumlově UNESCO zhodnotí na svém 37. zasedání v roce 2013, kdy také zváží případné zařazení tohoto jihočeského města na seznam ohrožených památek.

2Točna se v zámecké zahradě poprvé objevila v roce 1958. Točnu vlastní město České Budějovice. Vlastníkem zámecké zahrady je stát, respektive Národní památkový ústav.

Zástupci UNESCO vznesli námitky proti otáčivému hledišti hned po zařazení Českého Krumlova na seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Poukázali přitom na fakt, že se točna nachází v blízkosti letohrádku Bellarie, což je nejcennější stavba zahradní architektury v Čechách. Stát se s nimi tehdy dohodl na odstranění točny do jara 1999. Ministerstvo kultury ale později lhůtu několikrát posunulo.