Recenze: Stavby a projekty – Burian-Křivinka, Pelčák, Rusín – Wahla

Vážní zájemci o současnou brněnskou moderní architekturu si mohou bez problémů zajet přímo na místo činu a je vždy, co si prohlédnout. Občasné výstavy, které do Prahy proniknou, postupně (ale bohužel i skromně) informují ty ostatní, o tom, co se právě v Brně staví. Brno se dnes může pochlubit nejenom zajímavými novinkami, ale také rekonstrukcemi, přestavbami, obnovujícím se městským parterem. Řada brněnských špičkových ateliérů funguje po celé republice, navíc pracují i v příbuzných oborech (scénografie apod.)

Pět jmen, která se objevují v názvu dva roky staré výstavy (doplněná repríza výstavy Moravské galerie), to jsou názvy tří důležitých brněnských ateliérů. Nevystavují spolu náhodou, jsou to spolužáci z brněnské techniky. Pojí je nejen přátelství – ale také nejrůznější formy spolupráce i spoluzaložení sdružení Obecní dům v roce 1988, které se stalo významnou platformou teoretických diskusí o architektuře a zastřešovalo pořádání výstav, mapujících vybraná témata a osobnosti z minulosti i současnosti architektury a pomáhalo vydávat zajímavé publikace a monografie. Potkávali se také na soutěžích při přípravě nejrozmanitějších velkých brněnských urbanistických projektů, jako v nedávné minulosti projekt pro Jižní centrum, soutěž na Mendlovo náměstí nebo vítězné řešení obytné čtvrti Kamechy v Bystrci.

Na výstavě jsou prezentovány nejnovější projekty těchto tří ateliérů, které dotvoří představu o typické tváři současné brněnské tvorby. Navíc je výstava doprovozena prezentací tři monografií, které vznikly ve spolupráci s přední evropskou teoretičkou umění, šéfredaktorkou architektonického časopisu TEC21 Judit Solt.

Aleš Burian a Gustav Křivinka
Aleš Burian a Gustav Křivinka

Připomeňme si v krátkosti úspěšné stavby jednotlivých vystavujících -Aleš Burian a Gustav Křivinkajsou známi jako tvůrci zdravotnických (Pavilon akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří v Brně, PET – Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně) a školských zařízení (Pavilon Hygieny VFU v Brně). Za realizace Administrativní budovy Geodis Brno a Základní školy a městské sportovní haly v Litomyšli získali Čestné uznání v GRAND PRIX Obce architektů ČR

Petr Pelčákvedl řadu let společně s Petrem Hrůšou architektonickou kancelář Ateliér Brno. Rekonstrukcí Denisových sadů nebo stavbou Galerie Vaňkovka ovlivnili podobu Brna a zapsali se i do tváří dalších měst. Pod hlavičkou Ateliéru Brno vznikl také návrh rekonstrukce Rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici, který spravuje Moravská galerie v Brně.

Architekt Petr Pelčák
Architekt Petr Pelčák

Tomáš Rusín a Ivan Wahla,známí pod zkratkou RAW získali všeobecnou popularitu svými početnými projekty kaváren (Café Blau, Café Onyx, Café Steiner) a portálů, kde přispívají k spoluutváření městského parteru. Úspěšně se věnují i rekonstrukcím (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra v Brně na Cejlu, Obchodní dům Petrov v Brně). Pozornost si zaslouží i návrhy rodinných domů (rodinný dům v Mokré hoře, vily v Jundrově a na Kamechách).

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, otevřeno denně kromě úterý 11:00 -19:00 hodin  , výstava potrvá do 28.8.2011