Karel Škréta: Portrét rodiny Dionysia Miseroniho

Mimořádným dokladem mistrovství na poli portrétní tvorby Karla Škréty je bezesporu rodinná podobizna Dionysia Miseroniho. Karel Škréta, který je považován za nejvýznamnějšího malíře období baroka u nás, zde zachytil příslušníky rozvětveného rodu uměleckých zlatníků a kamenořezáčů, kteří působili v Miláně, v Madridu i v Praze. Miseroni je zde zachycen na vrcholu svých uměleckých i životních sil. Kompozice obrazu je vybudována na diagonále, dílo je podtrženo výraznou, byť jednoduchou barevností. Členové rodiny jsou vzájemně svázáni psychologicky motivovanými gesty a pohledy. Nekomunikují s divákem, výjimkou je pouze nejmladší Miseroniho dcera, která si půvabným gestem klade svou tvář do otcovy dlaně. Ta jediná vyhlíží z obrazu.

Dílo je výjimečné také ojedinělým spojením portrétu s pozadím, kde je vidět provoz v dílně, a svědčí o mimořádných invenčních schopnostech Karla Škréty. O dalších detailech obrazu pohovoří v rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá, jenž připravil portál ČT24 společně s NG v Praze, kurátorka Marcela Vondráčková.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Portrét rodiny Dionysia Miseroniho
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Portrét rodiny Dionysia Miseroniho

Marcela Vondráčková je kurátorkou Sbírky starého umění. Vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (1996), kde absolvovala i doktorské studium (2005). Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách, podílela se kurátorsky i autorsky na řadě výstavních projektů NG.

Další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá přineseme opět v neděli 7. srpna. Všechny díly seriálu naleznete zde.