Hodek, Kars, Max et al. v Západočeské galerii

Plzeň – Více než 100 děl ze všech druhů výtvarné tvorby získala od roku 2008 do svého fondu Západočeská galerie v Plzni. Mezi přírůstky jsou i takové skvosty jako Zátiší se zelenou sklenicí z roku 1914 od českožidovského autora Georga Karse nebo plátno Siesta z 90. let 19. století od Gabriela von Maxe. Za nákupy dala galerie za 3,5 roku přes 5,7 milionu korun. Ve výstavní síni Pražská 13 představuje nyní výběr těch nejlepších akvizic.

„K myšlence uspořádat takovouto výstavu nás motivovala skutečnost, že za uvedenou dobu se naše sbírky podařilo obohatit o vynikající, i některé mimořádně cenné akvizice,“ uvedl kurátor Petr Jindra. Galerie, jež si v posledních letech vydobyla skvělou pověst u odborné i širší kulturní veřejnosti, chce také připomenout, že je i institucí sbírkovou a klade si ve své akviziční strategii vysoké cíle.

Prostřednictvím nákupů, darů a pozůstalostních řízení získala od roku 2008 přes 100 děl, nejen kresby, ale i grafiky, malby, plastiky. O plány, výkresy, fotografie, mobiliář a modely navíc rozšiřuje i sbírku architektury.

Georg Kars / Zátiší se zelenou sklenicí (1914)
Georg Kars / Zátiší se zelenou sklenicí (1914)

„Nové přírůstky pokrývají období od 19. století po současnost. Jsou mezi nimi i díla umělců spojených svou nacionalitou či působením se zahraničím, například Georg Kars, Jiří Ladocha a další,“ doplnil Jindra. Vybraná díla tvoří v některých případech i určité celky.

K solitérům a akvizičním klenotům patří Karsovo Zátiší se zelenou sklenicí, jež rozšířilo kubistickou sbírku galerie po 27 letech. Dalším skvostem je Maxova Siesta, příslušející v jeho tvorbě k tzv. opičímu žánru. Skvělá je i Fialová podobizna od Miloše Jiránka z roku 1909. Vynikající kolekci představuje soubor pěti obrazů Milady Marešové z 20. a 30. let i plastik a kreseb sochaře Františka Pacíka z 50. až 60. let.

Bohumil Krs / Dary přírody (1932)
Bohumil Krs / Dary přírody (1932)

Získat se povedlo i obraz Melancholie od regionálního umělce Josefa Hodka, vrcholné rané dílo z roku 1926. Akvizice je o to cennější, že Hodkova malířská tvorba z tohoto období ve veřejných sbírkách prakticky chybí. "Skvostem regionální meziválečné tvorby je monumentální kresba Dary přírody s bohatě řezaným polychromovaným rámem z roku 1932, již vytvořil Hodkův přítel a kolega ze Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni Bohumil Krs pro interiér vily architekta Františka Beneše," dodal kurátor. Sbírky obohatila i díla neprávem zapomenutého regionálního umělce 1. poloviny 20. století Františka Pořického.

Současné umění zastupuje tvorba kanadského umělce českého původu Jiřího Ladochy, jehož dílo je zastoupeno mj. ve sbírkách Guggenheimova muzea v New Yorku, nebo grafické listy předního slovenského umělce Rudolfa Sikory.

Model vily továrníka Jana Rohrera
Model vily továrníka Jana Rohrera

Nejatraktivnějším exponátem architektonické části expozice je model vily továrníka Jana Rohrera od architekta Josefa Špalka z let 1929 až 1930, šlo o první funkcionalistickou vilu v Plzni.

Výstava nazvaná Hodek, Kars, Max et al. potrvá do 23. října. Komentované prohlídky se uskuteční 22. září a 20. října od 17:00.