Antonín Kern: Panna Marie s Ježíškem a světci

Dílo Antonína Kerna představuje působivý příklad rokokového malířství v Čechách, v němž se mu podařilo přenést kousek benátského prostředí do středoevropského zaalpského prostoru. Malíř je příkladem umělce, který svou tvorbou a životem spojil tři významná kulturní centra své doby, a to italské Benátky, saské Drážďany a Prahu. Obraz Panny Marie s Ježíškem a světci vyniká živým štětcovým přednesem a smyslovým zaujetím, které narouboval na domácí českou tradici, barevnost je benátského původu. O detailech díla, jehož námětem je svatá konverzace, pohovoří v rámci cyklu Národní galerie nikdy nezavírá kurátorka Starého umění NG v Praze Marcela Vondráčková.

Marcela Vondráčková je kurátorkou Sbírky starého umění. Vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (1996), kde absolvovala i doktorské studium (2005). Specializuje se na malířství 17. a 18. století v Čechách, podílela se kurátorsky i autorsky na řadě výstavních projektů NG.

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 14. srpna. Všechny předešlé díly naleznete zde.