Výstava Rožmberkové se chýlí ke konci

Praha - Již pouze do 11. srpna bude možné spatřit na výstavě Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, dvě unikátní středověká díla – Madonu z Trhových Svinů a reliéf Smrti Panny Marie z Kájova. Do středu oltářů budou opět vráceny kvůli blížícímu se velkému křesťanskému svátku Nanebevzetí Panny Marie. 15. srpna je možné navštívit komentovanou prohlídku výstavy zaměřenou na díla s mariánskou tematikou. Výstava Rožmberkové ve Valdštejnské jízdárně v Praze je prodloužena až do 21. srpna.

Naprostým unikátem na výstavě je po tři sta letech znovu zrekonstruovaný středověký oltář z Trhových Svinů. „Patří mezi největší zachované skříňové archy v České republice,“ upřesnil Mgr. Roman Lavička, kurátor výstavy. Jeho střed tvoří velmi kvalitní a pozoruhodná socha trůnící Panny Marie s Ježíškem na klíně. Za zády Bohorodičky je umístěna deska, na jejíž přední straně je v dolní polovině namalován kobercový závěs se vzorem granátového jablka. „Horní polovinu desky vyplňuje modrá barva, která symbolizuje korunování Panny Marie na nebesích. Motiv granátového jablka se opakuje i na zadní straně desky a připomíná ráj,“ doplňuje Roman Lavička.

K oltáři patří pohyblivá křídla, která mají na vnitřní straně umístěny deskové obrazy s výjevy ze života Panny Marie – Klanění tří králů, Útěk do Egypta, Obětování v Chrámu a Smrt Panny Marie. „Při zavření oltáře bylo možné spatřit další čtyři výjevy ze života Ježíšovy matky, dodnes se nám však dochoval pouze jeden zachycující Navštívení Panny Marie,“ prozrazuje Roman Lavička. 

Socha Panna Marie z Trhovích Svinů na oltáři Římskokatalická farnost Trhové Sviny.
Zdroj: NPÚ
Autor: Roman Lavička

Pozdně gotický oltář plnil svůj účel celá dvě staletí a poté, co dosloužil, byl rozebrán na jednotlivé díly. Socha Panny Marie s malovanou deskou byly umístněny na novém barokním oltáři, ale křídla již použita nebyla. Na přelomu 19. a 20. století byla rozdělena na jednotlivé deskové obrazy, které byly umístěny do muzejních expozic. Nyní jsou obrazy součástí sbírek Alšovy jihočeské galerie, odkud byly na výstavu Rožmberkové také zapůjčeny. „Považujeme za velký úspěch, že se nám podařilo vytvořit velmi věrnou, i když jen náznakovou rekonstrukci monumentální podoby skříňového oltáře, který se v kněžišti tyčil až do výšky 10 metrů. Na krátkou dobu v historii jsou všechny části oltáře opět pohromadě,“ uvedl Roman Lavička.

Pouze do 11. srpna bude k vidění také reliéf Smrti Panny Marie z Kájova, který zpodobuje Bohorodičku při poslední modlitbě v kruhu dvanácti apoštolů. Vzácný výjev zachycený formou plochého, přesto však bohatě pročleněného reliéfu přináší individuální, skoro až portrétní rysy jednotlivých tváří apoštolů. Díky ustálenému typu zobrazení však bezpečně poznáváme mladou a bezvousou tvář Jana Evangelisty, který podpírá podklesávající Pannu Marii, stejně tak díky charakteristické podobě rozeznáváme sv. Petra s pootevřenou knihou po Mariině pravé straně.

Reliéf Smrt Panny Marie z Kájova, Římskokatolická farnost Kájov.
Zdroj: NPÚ
Autor: Hugo Moc

Řezbářské dílo nechal zhotovit v 90. letech 15. století kájovský farář Michael Pils (* kolem 1430/1435; † 1503) jako střední část hlavního oltáře v nově opraveném raně gotickém kostelíku Smrti Panny Marie.