Tři knižní tipy Radky Denemarkové

V knižních tipech překladatelky a spisovatelky Radky Denamarkové je zastoupena česká a světová beletrie i populárně-vědecká literatura. Společného nemají nic, tedy každý čtenář by si mohl přijít na své: Povídkový soubor Přepisovačka Mileny Štráfeldové zahrnuje témata dramatická i kontroverzní. Novela Kdo přivezl Doruntinu? Ismaila Kadareho čerpá z albánské mytologie. Dílo psychologa a vědce Stevena Pinkera Jazykový instinkt se zabývá tím, jak mysl vytváří jazyk.

Milena ŠTRÁFELDOVÁ / Přepisovačka
(Primus, 219 Kč)

Anotace: Druhá povídková kniha publicistky a redaktorky Českého rozhlasu Mileny Štráfeldové. Radka Denemarková o knize: Autorka je dlouholetá pracovnice ČRo a na výběru témat je to znát. Ví, jaká jsou kontroverzní, zajímavá, dramatická. Její povídky se týkají 50. let minulého století, normalizace, nebojí se ani takových ožehavých témat, jako je násilí v rodině. Každá povídka má svébytný jazyk, jaký si ten který příběh zaslouží.

Ismail KADARE / Kdo přivezl Doruntinu?
(Dybbuk, překlad Orkida Borshi, 199 Kč)

Anotace: Spisovatel Ismail Kadare ve svých dílech často sahá po literárních výpůjčkách z albánské mytologie. Z ní čerpal i v novele Kdo přivezl Doruntinu?, příběhu, v němž se logika současného uvažování prolíná s neměnným časem. Radka Denamarková o knize: Kadare je skutečný literární talent, který se nedá popsat žádnými literárněvědnými prostředky. Žije ve Francii, ale narodil se v Albánii a často se vrací k albánské mytologii. V novele Kdo přivezl Doruntinu? - což je starší text, který vznikl ještě v době, kdy Kadare nemohl Albánii opustit - zpracovává tamní baladu. Rozehrává příběh tajemna, podivného dění a pracuje zvláště s časem, je to čas předdějinýn, kdy všechno bylo možné a v němž se prostor živých a mrtvých prolíná.

Steven PINKER / Jazykový instinkt
(Dybbuk, překlad Markéta Hofmeisterová, 499 Kč)

Anotace: Kniha experimentálního psychologa a kognitivního vědce pojednává o tom, jakým způsobem si lidé osvojují rodný či další jazyk a co to vůbec znamená. Svůj postoj zakládá na popularizaci myšlenek amerického filosofa Noama Chomského. Radka Denemarková o knize: Stále mě fascinuje, jak jazyk a mentalita rodného jazyka člověka utváří. Autor přichází s tezí, že všichni lidé na světě v sobě mají v sobě předpřipravený jakýsi jazyk, jemuž říká mentálština, a záleží na tom, komu se dostaneme do ruky. Jazykový instinkt lze číst z pohledu psychologie, z pohledu vědy ale i jako možnost, jak máme s jazykem pracovat my nebo naše děti, aby je nebrzdil, ale naopak jim svět otvíral.