Vzácné kroniky ukážou, zač je toho Loket

Loket – V atriu městské knihovny v Lokti jsou k vidění ručně psané kroniky, které mapují dějiny města posledních čtyř set let. Unikáty jsou vystaveny poprvé a podle archivářů pravděpodobně naposledy. Nejstarší mezi vystavenými je Kronika Loketských sporů z let 1471 až 1504, která je psaná středověkou němčinou na čtyřiceti původních papírových listech a svázaná do kompletní knihy v 19. století.

Zmíněná kniha odráží dramatický boj měšťanů za zachování královských privilegií a svobod. „Hovoří o sporech města Lokte s hrabaty Šliky, kteří ovládli Loketsko na konci husitských válek,“ doplnil kurátor výstavy Vladimír Vlasák. Mezi patnácti dalšími vystavenými písemnostmi patří k nejkrásnějším Kronika římskokatolického děkanského úřadu v Lokti z let 1675 a 1926. Text je v latině a němčině.

Zajímavá je také kronika místního střeleckého spolku nebo školské i soukromé kroniky loketských měšťanů. „Ty kroniky jsou s jistým dodržením určitého režimu ochrany vystaveny v originále,“ dodal Vlasák. Jak podotkla ředitelka Městské knihovny Loket Marcela Hadravová, návštěvníci je mohou zhlédnout i o víkendu. Výstava potrvá do 20. srpna.