Kontrola domácích úkolů

Praha - Galerie La Femme ve spolupráci se Spolkem Praha-Cáchy/Aachen pořádá od 16. srpna do 9. října velkou výstavu obrazů nazvanou Domácí úkoly a obrazy z cest 2003 – 2011. Výstava se uskuteční v prostoru Clam-Gallasova paláce pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Prostory byly poskytnuty Archivem hlavního města Prahy.             Jednotlivá díla této přehlídky vznikala na podnět Galerie La Femme, ať již při zadání takzvaných Domácích úkolů, při kterých umělci tvořili na určené téma, nebo při uměleckých cestách a sympoziích, které galerie uspořádala.

Prvním z takovýchto úkolů bylo téma Žena a fotografie. Námět vznikl podle fotografie Jana Lipiny z roku 1977, na které žena hledí ze tmy a přes své rameno upírá pohled do světlé zahrady. Tento Pohled na západ, jak byla fotografie později nazvána, se stal motivací pro zadání tématu Pocta jedné fotografii. Projektu se zúčastnili například Josef Mžyk se svým obrazem Interiér, Michael Rittstein s obrazem Třpyt nebo Jan Souček s dílem Příroda u okna. 

Dalším námětem byl slavný obraz Edouarda Maneta Snídaně v trávě. Výtvarníky provokoval k nejrůznějším variacím a asociacím a byla tak vytvořena mnohdy vtipná díla jako například Snídaně starých pánů od Aloise Mikulky nebo Snídaně v marihuaně Jiřího Šorma. Navazovaly i další Domácí úkoly, jejichž zadání znělo Malá pocta velké Edith, Venuše, Žena a automobil, Mona Lisa, Žena, víno, zpěv, Vyhnání z ráje, S vodou mě baví svět, Autoportrét, Avignonské slečny, Žena v zajetí techniky, Srdeční záležitost, Žena v pohybu, Žena a zvíře, CherchezLa Femme a zatím poslední téma Žena a architektura.

Poté, co výtvarníci splnili první domácí úkol, vznikla myšlenka, že by bylo dobré nějak je odměnit - například společným výtvarným sympoziem. Vznikly tak obrazy a sochy, které nebyly ovlivněny tématem, ale novým prostředím, ve kterém umělci společně tvořili.

První taková cesta se uskutečnila v červnu 2003 do brazilského města Lidice, které bylo pojmenováno na paměť českých Lidic vypálených nacisty za druhé světové války. Její obyvatelé si zde připomínají české tradice, každoročně se zde koná Slavnost růže na připomenutí zaniklé vesnice. Sympozium se tu konalo právě při této příležitosti a zúčastněnými umělci byli Antonín Sládek, Milan Chabera, Boris Jirků, Václav Benedikt, Tomáš Hřivnáč, Michal Halva a Richard Kočí. A protože součástí každého sympozia je série koncertů, v Brazílii zazpívala Radka Fišarová a na akordeon hrála Jarka Vlachová.

Jan Lipina / Pohled na západ
Zdroj: Galerie La Femme
Autor: Jan Lipina

V roce 2004 uspořádala GalerieLa Femmeumělecký pobyt nazvaný České umění v Kanadě, o rok později se opakovaly brazilské Lidice, dále následoval projekt Jižní Francie očima českých výtvarníků (2006, opakováno v roce2007 a2010), České umění v Andalusii (2008), České umění v Ekvádoru a na Galapágách (2009), a na konci srpna tohoto roku se vyráží tvořit do Čech na Šumavu.

K této příležitosti vychází také druhé díl katalogu Domácí úkoly a Obrazy z cest 2009 – 2011.