Recenze: Zbyněk Sedlecký / Geometrie plastiky

Odjakživa žil Sedlecký v emotivně působících městských prostorech. Na straně jedné rodinné zázemí, na straně druhé pak Ostrava jako soubor městských celků se zmatečnou výplní rozdmychávala svojí fantastičností autorovu obrazotvornost a vztah k prvkům městského sdělení.

Charakter syrového, lehce zdevastovaného místa ladí s náměty, které Sedlecký přináší. Ty jsou ostatně pokračováním jeho životní série – v jeho díle sledujeme mnohokrát viděné budovy, které však Sedlecký vnímá a analyzuje doslova s rozmachem jemu vlastním. Mezi jeho oceňované celky je svérázné objevování například architekta Prágra, vnímal zajímavé a monumentální prostory londýnské Tate, vůni, rytmus a dech měst…. Nenechává stranou, jak trefně použil teoretik Petr Vaňous, průtok lidské masy. To, jak zpracovává jasným a silným malířským gestem tato svá témata, jej řadí k mistrům moderní zobrazující malby. Sedleckého známe jako malíře města, městských motivů, vztahů, emocí, ale také brutality, nebarevnosti, chvatu, množství… Jedním z hlavních stavebních kamenů jeho děl je nebývalá dynamika a stále dokonalejší zestručnění.

Nejlépe zaznamenává charakter současně žitého prostředí, které je přirozeně vybaveno budovami a interiéry ze všech minulých dob, tím pádem i lety sedmdesátými. Zaznamenává i typickou živou součást onoho prostoru, tj. nás, onu uvedenou masu. Jeho charakteristická malba připomíná široké štětce, jakoby odjinud citující filosofii čínské soustředěné tušové malby, ve které převládají orgie šedé, černé, hnědé…. Na konstantním dokonalém podkladu sledujeme vývoj v tématech, jeho další prohlubování, rytmizování, splňující to nejvyšší očekávání v jeho ztvárňování.

Dílo Zbyňka Sedleckého
Dílo Zbyňka Sedleckého

Každá jeho další výstava, a že jich v posledních letech nebylo málo, znovu dokládá, že se setkáváme s výjimečným tvůrcem. Výstava Geometrie plastiky pracuje vlastně také s dalším, následným nebo možná lépe řečeno doplňujícím tématem, kdy si všímá výtvarných děl v městském prostoru. Vnímá určitá moderní díla, realizovaná ve velkých městech, analyzuje je, rozkládá, zkoumá jejich působení na okolí i na diváka, či chcete-li, diváky. Logicky tak pokračuje ve svém bytostném zájmu, který tak mistrovsky zpracovává, v zobrazování života města, jeho vlastností, přitažlivosti, osobitosti a možná i brutality. Geometrie plastiky je ponorem do těch tváří našeho prostředí, které si bohatá městská společnost může z mnoha důvodů dopřát. Sedlecký reaguje, zkoumá, zamýšlí se. A proto je i tato Sedleckého prezentace nepostradatelnou částí jeho tvůrčí cesty a díky galerii AVOID i letošní letní sezóny.

Galerie AVOID: náplavka pod nábřežím mezi mosty Palackého a Jiráskovým, otevřeno denně od 13.00 hodin, výstava potrvá do poloviny září