Česká filharmonie doufá v lepší budoucnost

Praha - Česká filharmonie (ČF) vstupuje do své 116. sezony s nadějí na lepší časy. Počátkem příštího roku by měl její zřizovatel, ministerstvo kultury, navýšit příspěvek o přibližně 42 milionů korun. Na neformálním setkání v Rudolfinu to řekl generální ředitel ČF David Mareček. Nový management dále pokračuje v reformě orchestru a přípravách novinek již pro další sezonu 2012/2013.

Nadcházející sezona ČF se otevírá v pátek ve Dvořákově síni Rudolfina Faustovskou symfonií Franze Liszta. Koncert bude řídit šéfdirigent Elijahu Inbal, jemuž začne u filharmoniků poslední sezona. Poprvé se naopak v roli koncertního mistra představí mladý houslista Josef Špaček.

ČF hospodaří s přibližně dvousetmilionovým rozpočtem a od ministerstva dostává zhruba 76 milionů, celkem by se tak měl příspěvek vyšplhat na 118 milionů korun. MK už na jaře přislíbilo, že pokud se přední český orchestr podaří zreformovat a stabilizovat, navýší mu finance.

Poprvé dostane ČF adekvátní finance na svůj provoz

„Soběstačnost ČF byla okolo 50 procent, což nemá v České republice obdoby. I kdyby klesla jen na třicet procent, srovnáme-li se s ostatními orchestry, žádný na tom nebude tak dobře. Proto to nepovažujeme za anomálii. Spíš nám přišlo anomální, že stát de facto zneužíval toho, že si orchestr na sebe sám vydělá,“ uvedl šéf filharmonie. Poprvé podle něj tak dostane ČF „normální peníze“ na provoz.

David Mareček byl jmenován generálním ředitelem České filharmonie 18. 10. 2010
Zdroj: ČTK
Autor: Igor Šefr

Mareček převzal filharmonii letos v únoru v neuspokojivém stavu. Loni se orchestru třikrát změnilo vedení a v podstatě ho nikdo nevedl. To se odrazilo i na schodku v rozpočtu. Zřizovatel proto podle Marečka mimořádně přispěl 20 miliony, v současné době zbývá schodek ve výši šesti milionů. Ředitel také připustil, že vliv na velký deficit měl i smolný zájezd do Japonska, který letos na jaře přerušilo zemětřesení, i nadhodnocení plánovaných příjmů a projektů od předchozích vedení.

Reforma v ČF začala na jaře a pracuje na ní i umělecká rada a zástupci orchestru, dokončit by se měla letos v prosinci. Filharmonikům se díky tomu zvýší platy, a to přibližně o 15 000 korun hrubého podle toho, jak budou v práci aktivní. V současnosti si měsíčně průměrně vydělají 29 000 korun hrubého. Změny se týkají například také posílení pravomocí umělecké radě a vedoucím nástrojových skupin a upravení smluv o autorských právech na nahrávky. Přesněji by se měly definovat i takzvané přehrávky, které hráči podstoupí v případě slabšího výkonu. ČF má pověst „zamračeného orchestru“, z něhož občas nevyzařuje energie, i to by se prý mělo zlepšit.

Nová sezona slibuje několik známých umělců, například německého tenoristu Christopha Prégardiena nebo dirigenty Christopha Eschenbacha a sira Colina Davise. Pro nový management je ale klíčovější sezona 2012/2013, v níž se prý bude měnit struktura cyklů a dramaturgie.

Jiří Bělohlávek
Zdroj: MHF Pražské jaro
Autor: Ivan Malý

V září příštího roku se ujme šéfdirigentské taktovky Jiří Bělohlávek, do něhož „unavený“ orchestr vkládá velké naděje. Vedení ČF chce vyzkoušet i mladé zahraniční dirigenty, atraktivní Gustavo Dudamel však prý odpověděl pozitivně na koncert s ČF až pro rok 2015. Filharmonie se chystá založit také mecenášský klub, vlastní label, inovovat webové stránky, více vystupovat v regionech i třeba vychovávat ve vlastní orchestrální akademii nadané mladé hudebníky a pořádat edukativní koncerty pro školy.