Historie českých průmyslových výstav v Klementinu

Praha – Klementinum si po 220 letech připomíná první českou průmyslovou výstavu. Na přelomu srpna a září roku 1791 se v prostorách dnešní Národní knihovny (NK) konala velká výstava českých průmyslových výrobků – jedna z prvních v Evropě a zřejmě i ve světě. Po více než dvou stoletích se do prostor Národní knihovny její část, v rámci nejnovější expozice, opět vrací. Výstavní projekt Klementinum 1791 – 220. výročí první průmyslové výstavy na evropském kontinentě mapuje historii průmyslových výstav od roku 1791 až do roku 1991, v Národní knihovně setrvá do konce září.

Návštěvníci na ní mohou zhlédnout například ukázky odívání v roce 1791, kopie fotografií z korunovace císaře Leopolda II. či ohlasy v tisku na zemskou výstavu v roce 1891. Historicky první expozice nazvaná Waarenkabinet se konala v souvislosti s korunovací Leopolda II. v tehdejším letním refektáři klementinské jezuitské koleje (dnešní Všeobecná studovna).

„Záměrem pořadatelů pražské výstavy 1791 bylo ukázat především vysokou úroveň domácí tvorby a povzbudit její rozšíření a technické zdokonalení. Na výstavě, která měla dokumentovat tehdejší rozvoj českých manufaktur, byly k vidění výrobky ze 49 průmyslových oblastí: kupříkladu vzorky textilu, turnovské šperky, broušená zrcadla, ukázky prací pražských zlatníků či proslavené nakléřovské knoflíky a krajky,“ říká mluvčí instituce Irena Maňáková.

Z výstavy v Klementinu
Z výstavy v Klementinu

Právě tento moderní přístup organizátorů výstavy se nakonec ukázal být přelomovým. Stal se totiž předobrazem pozdějších vzorkových veletrhů. Výstavu, jež se před 220 lety konala od 21. srpna do 14. září, inicioval prezident zemského gubernia Jindřich hrabě z Rottenhanu, v život ji pak uvedl Josef Antonín Schreyer.

„Leopold II. s císařovnou a doprovodem navštívili klementinskou výstavu 14. září a noviny dokonce přiznaly, že obě Veličenstva setrvala v Klementinu déle nežli předešlý den na slavnostním zasedání Královské české společnosti nauk a bez známek nudy. Výstava byla poctěna uznáním, jakého se tehdy nedostalo ani pořadatelům skvělého stavovského bálu,“ dodala Maňáková s tím, že úspěch klementinské výstavy tak významnou měrou přispěl k založení tradice pořádání průmyslových výstav nejen v českých zemích, ale i ve světě.

Z výstavy v Klementinu
Z výstavy v Klementinu