Recenze: Karel Cudlín / Stříbrný příliv

Nikdo už nechtěl poslouchat jejich příběhy, protože moderní doba pokročila a člověk přesnadno zapomíná. Ale díky citlivým fotografiím zkušeného dokumentaristy Karla Cudlína se příběhy obyvatel Domova sociální péče na pražském Hagiboru znovu vracejí – jejich tváře, kresba kůže, na pokrývce složené ruce, vlasy spletené do copu a okamžiky vzájemnosti přemosťující křehkou zranitelnost vyprávějí mnoho příběhů. Ten nejdůležitější z nich je příběh stáří. Pod názvem Stříbrný příliv fotografie Karla Cudlína ho uvádí pražská Galerie Roberta Guttmanna.

Ať už to byly fotografie dokumentující život utečenců, Romů, vězňů, lidí z různých důvodů upoutaných k místu nebo na cestách, portréty slavných osobností, anonymního davu, člověka v mezní nebo nenadálé situaci, vždy se jejich osudů zmocňuje díky zvláštní schopnosti zachytit moment, světlo, detail nebo i celek způsobem daleko převyšujícím situaci samu, díky kterému ji divák skutečně spatří a pochopí v její celistvosti. Obyvatelé pražského Hagiboru a jejich osudy jsou skrze fotografie Karla Cudlína plastičtější, jasnější, zřetelnější, mají hloubku, světlo i stín. Mají vlastní příběh. Fotografický.

Dvacet velkoformátových fotografií Karla Cudlína je výsledkem několikaleté práce. Vznikly na objednávku Židovské obce pražské, která fotografa oslovila s nabídkou, aby zdokumentoval život seniorů v Domově sociální péče na pražském Hagiboru, který po letech zápasů získala v roce 2006 a v roce 2008 ho zpřístupnila prvním obyvatelům. Dnes je skutečným domovem pro 60 z nich. „Jsou to lidé, kteří přežili ŠOA,“ řekla při vernisáži výstavy kurátorka Michaela Sidenberg, „mnozí z nich prošli nacistickými koncentračními tábory, ukrývali se nebo hledali záchranu v zahraničí a jsou jediní, kdo z jejich rodin přežil. Trauma svých osudů museli potlačovat i po válce dalších 40 let. Dům na Hagiboru jim věnuje nejen speciální zdravotní péči, kterou nutně potřebují, ale především zájem, přátelství a respekt k jejich individualitě.“

 • Karel Cudlín / z cyklu Stříbný příliv
  Karel Cudlín / z cyklu Stříbný příliv autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24
 • Karel Cudlín / z cyklu Stříbný příliv
  Karel Cudlín / z cyklu Stříbný příliv autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24

Se stejným respektem k nim přistupuje Karel Cudlín. Jeho oko umělce posiluje to, co si oni sami o sobě ani neuvědomují. Bez ohledu na to, jsou-li na vozíku, s berlemi nebo osamoceni v šeru zákoutí pečovatelského domu, jsou jejich tváře, jejich těla, naznačené záliby, samota i pospolitost pozitivní a vlastně optimistické, s náznakem decentního humoru. Je velmi důležité, že Cudlínovy fotografie jsou zbaveny naivního sentimentu, a i proto, nejen kvůli svým výtvarným a uměleckým kvalitám, jsou velmi přínosné.

Ukazují skutečnost, pravdu o stáří, které je, a pravda, jak známo z lidové slovesnosti, je vrásčitá stařena; pohlédnout ji do tváře vyžaduje odvahu. Cudlín nás na toto setkání připravuje. Momenty, které ukazují, jak má stáří blízko k dětskému věku, autor neobyčejně citlivě ukazuje na fotografii plyšových medvídků rozhozených na polštáři, až kdesi vzadu si teprve všimneme, že to není tvář dítěte, která za nimi leží. Fotografie zachycuje strukturu a kresbu kůže na rukou a tvářích obyvatel Hagiboru, které teprve stáří přidalo na zajímavosti a kráse. Fotograf ji podtrhl jemně bronzovým nádechem snímků a prací s výraznou linií světla a stínů v diagonále, která protne obličej a přiměje pozorovatele, aby zkoumal to zjevné i skryté, protože obě části jsou stejně důležité. A někdy ji vystaví záři plného slunce.

 • Karel Cudlín / Stříbrný příliv
  Karel Cudlín / Stříbrný příliv autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24
 • Karel Cudlín / Stříbrný příliv
  Karel Cudlín / Stříbrný příliv autor: Marie Kohoutová, zdroj: ČT24

Výstava fotografií Karla Cudlína Stříbrný příliv je v Galerii Roberta Guttmanna pro veřejnost přístupná od 15. 9. do 6. 11. 2011. Výstavu doprovází kniha anonymních svědectví, vyprávění obyvatel pečovatelského domu v Hagiboru, a také video, „jedna sloučená popiska“, jak řekla kurátorka výstavy. I to je z dílny Karla Cudlína, protože fotografie prostě někdy nestačí. Uvidíte na něm i to, jak vozíčkáři tančí.

KAREL CUDLÍN - STŘÍBRNÝ PŘÍLIV / SILVER TIDE. Z cyklu Židovská přítomnost v současném umění. Kde: Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1. Kdy: 15. září – 6. listopadu 2011.

Video Cudlínovy dokumenty
video

Cudlínovy dokumenty