Den architektury ukáže skvosty i ohyzdy

Praha - Cyklistický výlet po stanovištích v Brně, procházku v holinkách kolem pražského Botiče a řadu dalších akcí, které mají Čechy seznámit s krásami tuzemské architektury, nabídne nultý ročník Dne architektury. Akcí provedou současní čeští architekti, kteří zájemce seznámí s významem a historií architektonických skvostů více než třiceti českých měst, ale i s budovami, které veřejný prostor spíše hyzdí. Den architektury se bude konat v neděli 2. října u příležitosti oslav Světového dne architektury, který se koná hned následující den. Procházky a exkurze jsou zcela zdarma.

Exkurzí, přednášek a komentovaných procházek po městech napříč Českou republikou se zhostí řada uznávaných architektů a teoretiků architektury, například Jaroslav Wertig, Pavel Nasadil, Roman Brychta, Petr Lešek či Ondřej Císler. Někteří z nich budou provádět městem, ve kterém se sami narodili. Do projektu se zapojila česká metropole, Brno či Olomouc, ale například i osmitisícová Zbraslav. „Zajímají nás výjimečné stavby a genius loci daného místa. Snažíme se ukázat výjimečné stavby industriálního či hospodářského charakteru, stejně jako poukázat na nezdařilé realizace a necitlivé městské zásahy,“ doplnila Steinbachová.

Tři domy pohledem architekta Ondřeje Císlera

Pražané budou moci metropoli blíže poznat například v rámci prohlídky tří domů určených pro vzdělávání. Základní školu Bílá, Fakultu architektury ČVUT a Národní technickou knihovnu přítomným okomentuje architekt Ondřej Císler. Pro sportovní nadšence je připravena například exkurze na kolečkových bruslích za významnými prvorepublikovými a současnými vilami na Břevnově. Na Vinohradech se pak ve večerních hodinách bude konat slavnostní zakončení akce s hudební produkcí a architektonickou dílnou pro děti.

Pořadatelem akce je občanské sdružení Kruh, které již deset let zprostředkovává zájemcům informace o současném dění v architektuře. „Cílem projektu je, aby si návštěvníci z prohlídek odnesli kladný vztah k architektuře, aby se o ní dokázali bavit a aby případně dokázali na svých městských částech nebo úřadech vznášet kritické názory na vývoj města,“ řekla iniciátorka projektu a předsedkyně sdružení Marcela Steinbachová.