Jiří Matějů vede obrazový dialog s diváky

Praha – Ve druhém patře Staroměstské radnice vystavuje své práce z poslední doby výrazný představitel české umělecké scény Jiří Matějů. Používá jazyk geometrické abstrakce, jeho obrazy se vyznačují pravidelnými horizontálně vertikálními strukturami, využívajícími optické kvality barev. Přes zřejmý akcent na rigidní abstraktní řád autor zdůrazňuje také spojení své malby se zcela reálnými zdroji a konkrétními vizuálními vjemy, myšlenkami, pocity i existenciálními zážitky.

"Jiří Matějů nazval svou výstavu obrazně – Mezi mnou a tebou. Koncepce vychází z vědomí bohatosti, které v sobě obsahuje zdánlivě prostý úkon 'dívání se'. Myšlení je dnes striktně oddělováno od vidění. Myšlení je automaticky navázáno na jazyk, kterým se hovoří, píše, čte kritizuje a polemizuje. Vytvářené příběhy lze rozložit na jednotlivé naplňované syntaxe, čili kombinace skladebných prvků jazyka, které z hlediska čtených znaků 'dávají smysl'. Vše lze proměnit v text. To je ovšem stav 'verbalizované skutečnosti', přibližuje výtvarníkovo dílo kurátor výstavy Petr Vaňous.

Jiří Matějů / Něco na zemi
Jiří Matějů / Něco na zemi

Aktuální výstava je koncipována do dvou částí. V horním sále jsou prezentovány velkoformátové obrazy dvou typů (horizontální a rastrové skladby). V dolním prostoru galerie je umístěno ústřední dílo projektu (Mezi mnou a tebou / Mezi dnem a nocí) a soubor menších geometrizujících kreseb založených na průzkumu možných vztahů dvou elementů, zpravidla čtverců, umístěných vedle sebe. „Cílem této kresebné série jsou 'úvahy o prázdnu', které je nutné k tomu, aby existoval pohyb, a tedy samo 'dění'. A jednou z kategorií 'dění' je i 'myšlení',“ dodává k dramaturgii expozice Vaňous.

Jiří Matějů / Kresba 2005 - 2009
Jiří Matějů / Kresba 2005 - 2009

Jiří Matějů / Mezi mnou a tebou – 14. 10. 2011 – 1. 1. 2012, Staroměstská radnice, 2. patro Kurátor výstavy: Petr Vaňous