Gotické sklepy se dočkaly šalamounského rozhodnutí

Praha – Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku pouze část gotických sklepů u pražské Národní třídy. Zachována bude jejich větší část poblíž obchodního domu. Oznámil to šéf pražských památkářů Jan Kněžínek. Prohlášení v takovém rozsahu požadoval investor, který chce v místě postavit multifunkční stavbu Copa centrum. Ministerstvo prohlásilo celé sklepy památkou již na přelomu roku, Besser rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému řízení.

Jan Mařík z Archeologického ústavu Akademie věd řekl, že o rozhodnutí již byli informováni archeologové z Akademie věd. Nesouhlasí s ním a po prostudování zdůvodnění budou zvažovat podání rozkladu. Šéf archeologů NPÚ Jaroslav Podliska se zatím nechtěl k záležitosti vyjadřovat, protože neměl možnost si odůvodnění prostudovat. V minulosti se ale zástupcům NPÚ schválená varianta nezamlouvala.

„V okamžiku, kdy budou sklepy prohlášeny za kulturní památku, tak se začne pracovat na jejich konzervaci. V případě, že by nebyly prohlášeny za kulturní památku a nespadaly by ani pod působnost jiných paragrafů zákona o památkové péči, tak by mohly být zničeny. Ministerský návrh umožňuje, aby se část sklepů rozebrala, zrenovovala, znovu postavila a mohla být zpřístupněna veřejnosti,“ prohlásil mluvčí ministerstva kultury Stanislav Brunclík.

Video Reportáž Štěpánky Martanové
video

Reportáž Štěpánky Martanové

Reportáž Štěpánky Martanové

UvR-19.10.11

Telefonát Stanislava Brunclíka - mluvčího ministerstva kultury

Ministerstvo podle Maříka rozhodlo, že za památku bude prohlášena severní část sklepů. Ta zahrnuje šest místností. Zachována by neměla být menší, jižní část, která je podle zástupců Copa centra ve špatném stavu. Podle archeologů by měly být sklepy zachovány jako celek.

Lidé seznámení s okolnostmi případu podobné rozhodnutí očekávali. Někteří z nich poukazují na to, že investorem stavby je podnikatel Sebastian Pawlowski, který byl v minulosti často spojován s vedením Prahy.

Sklepy archeologové z Národního památkového ústavu odkryli před více než dvěma roky. O jejich existenci věděli, překvapila je ale jejich zachovalost. Podle archeologů o sklepech věděl i investor, a mohl proto projekt přizpůsobit. „Žádná z námitek, které Copa centrum vzneslo ve spise, neříká, že by stavba nebyla při zachování sklepů realizovatelná. Myslím, že úbytek pěti parkovacích míst opravdu neznamená zcela zásadní věc,“ řekl minulý týden Mařík.

V minulých měsících Besser vyvolal některými svými kroky ostrou kritiku, podle níž jeho rozhodnutí nahrávají developerům. Kritikům se například nelíbí schválení demolice domu na Václavském náměstí nebo postoj ministra v kauzách o zachování nákladového nádraží Žižkov.