Jakub Schikaneder: Vražda v domě

Malíř Jakub Schikaneder začal v roce 1889, v době, kdy působil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, pracovat na výjimečném díle, které svým rozměrem a námětem nemá v českém malířství obdoby. Monumentální dílo Vražda v domě vyvolalo nejen v Praze velikou senzaci. Davy návštěvníků před obrazem diskutovaly o příčině smrti mladé dívky i o tom, kdo z postav na plátně, které zobrazuje skutečnou pražskou uličku, by mohl být jejím vrahem. Podrobnosti o autorovi i o díle představí kurátorka Veronika Hulíková.

Veronika Hulíková je kurátorkou Sbírky umění 19. století. Vystudovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (2008). V Národní galerii se věnuje českému umění 2. poloviny 19. století. V roce 2009 připravila soubornou výstavu malíře Otakara Lebedy.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vražda v domě
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vražda v domě

Cyklus Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 30. října. Všechny předešlé díly naleznete zde.