Re-edits Filipa Cenka

Praha - V rámci doprovodného programu Ceny Jindřicha Chalupeckého nazvaného 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst jednotliví finalisté od července do listopadu vystavují svá díla v nejrůznějších formách na pěti vybraných místech v České republice pěti různými libovolnými způsoby. Prezentaci finalisty Filipa Cenka bude možné zhlédnout v pátek 28. řijna od 17 hodin v pojízdné kavárně Café Tungsram na Masarykově náměstí v Jihlavě. Videoprojekce nazvaná Re-edits představí hodinové pásmo videí z Cenkovy vlastní tvorby i tvorby jeho uměleckých kolegů. Součástí prezentace, která je přístupná všem zájemcům zdarma, bude i beseda s autorem.

V Oblastní galerii Vysočiny na Masarykově náměstí 24 je také od 25. do 30. října vystavena instalace pohyblivého obrazu s využitím diaprojekce nazvaná Mřížka, kterou Filip Cenek vytvořil s Terezou Sochorovou.  

Organizátoři Ceny Jindřicha Chalupeckého se rozhodli následovat myšlenku teoretika a kritika umění Jindřicha Chalupeckého, že umění se ukazuje lidem a lidé umění. Kromě červencové prezentace Jiřího Thýna, srpnové prezentace Marka Thera, zářijového představení Pavla Sterce a říjnové akce Filipa Cenka bude listopad patřit Dominiku Langovi v Táboře. Všichni finalisté pak připraví jako každý rok svůj projekt pro výstavu v Centru současného umění DOX v Praze, kde porota vybere laureáta a jeho jméno oznámí 25. listopadu v rámci slavnostního večera v režii umělce Michala Pěchoučka. Vítěz získá padesát tisíc korun od společnosti Triga, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a sto tisíc korun určených na realizaci výstavy v Galerii Václava Špály na podzim 2012.  

Filip Cenek: Vyučený promítač. Po sportovní škole a všeobecném gymnáziu v Jeseníku absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér video Keiko Sei. Na škole zůstal jako pedagog Kabinetu video, kde od roku 2003 vyučuje předměty spojené s produkcí a recepcí pohyblivých obrazů. Od roku 2008 působí jako odborný asistent v Ateliéru intermédia Václava Stratila. Za práce v oblasti vizuálních médií obdržel v roce 2004 Vývojový grant Tranzit. V roce 2006 vyšel u dánsko-amerického vydavatelství Errant Bodies, zaměřeného na současnou experimentální hudbu a její přesahy do výtvarného umění, DVD-Video disk Carpets Curtains, dokumentující koncertní spolupráci s architektem a hudebníkem Ivanem Palackým. Během postgraduálního pobytu v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze se věnoval (pod pseudonymem VJ Věra Lukášová) aktualitě obrazu a tvorbě improvizovaných re-editů z nalezených fotografií a zvuků, směřující ke specifické audiovizuální revizi vzpomínání a imaginarity (živé kino). Za práce získal Cenu Josefa Hlávky.

Je spoluorganizátorem brněnského festivalu New New! a jedním z kurátorů sekce Theatre Optique studentského Fresh Film Festu. V roce 2006 spoluzaložil elektronickou A/V skupinu Midi Lidi, ve které se do léta 2010 společně s Janem Šrámkem a Magdalenou Hrubou podílel na její vizuální podobě (VJ projekce, obaly desek, klipy).

Je zastoupen ve Sbírce Národní galerie v Praze, Sbírce Marek a v několika zahraničních filmotékách. Občasně se prezentuje na výstavách současného umění a festivalech u nás i v zahraničí (Centre Pompidou v Paříži, EMAF v Osnabrucku, NIVAF v Naganu, Parker's Box v New Yorku, Metrónom v Barceloně, TransFusion v Hamburku, SPOR v Aarhus ad.). Spoluinicioval vznik kolektivu Fiume, volně sdružující studenty a absolventy FaVU, pod jehož značkou připravili desítku kurátorských pásem videí a výstav, živých hudebně-obrazových performancí pro české a slovenské festivaly, i několik DVD-Video disků a publikací (např. Balika).

Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Za dobu své existence pro českou scénu „objevila“ řadu výrazných výtvarných osobností, které nyní patří ke špičce české výtvarné scény a jejichž práce obstála i v zahraničí. Mezi takové umělce patří například Kateřina Šedá, David Černý, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Jiří Černický nebo Eva Koťátková.