Uvnitř a vně Aleny Nádvorníkové

Paříž – České centrum v Paříži připravilo retrospektivní výstavu Aleny Nádvorníkové s názvem Uvnitř a vně. Do 12. listopadu jsou zde k vidění její práce na papíře a automatické kresby, které členka české surrealistické skupiny vytvořila v letech 1966-2010.

Nádvorníková, výtvarnice, básnířka, historička a teoretička umění, se na konci 70. let provdala do Franice, a v letech 1980-81 pobývala právě v Paříži. Současně s výstavou vydává také nakladatelství Arbor vitae její velkou dvojjazyčnou monografii – v češtině a francouzštině.

„České výtvarné umění souvisí s francouzským projevem, u mne o to spíše, že jsem dlouhá léta, od začátku normalizace, součástí surrealistické skupiny,“ upozornila Nádvorníková v rozhovoru pro pořad Kulturama. Francii považuje za zemi literární a zemi výtvarného umění, což se podle ní nedá s dobrým svědomím říct bohužel o českých zemích. „To, co mě drželo v Paříži, byla také francouzská literatura, francouzské básnictví, které mám ve značné oblibě. Sama jsem vydala sedm básnických sbírek,“ připomněla.

Alena Nádvorníková / Nemocná moc? (1994)
Alena Nádvorníková / Nemocná moc? (1994)

Její výstavu v Paříži doprovází kresby přímo na zdi Českého centra. Kresby zdobí také stěny bytu Aleny Nádvorníkové. „Vznikají ze dvou důvodů. Jednak obrazy neustále převěšuji, takže vznikají díry, které musím zakrýt. Každý únik má často velmi na pohled zcela obyčejný základ. A potom mě těší nacházet analogie, propojení mezi věcmi,“ vysvětlila výtvarnice. „Umění se neustále mění, proměňuje, není nějak předem dáno, člověk si vezme tužku nebo štětec a začne kreslit. Nezajímá mě propočitatelnost a vypočitatelnost, včetně prodejnosti.“

Video Surreálné vize Aleny Nádvorníkové
video

Surreálné vize Aleny Nádvorníkové