Tři knižní tipy Petra Fischera

Knižní tipy tentokráte směřují především ke čtenářům, kteří se nebojí náročnější literatury. Petr Fischer, vedoucí kulturní redakce České televize, sáhl hned po dvou knihách Umberta Eca: románovém Pražském hřbitově a odborném Kantovi a ptakopyskovi. Do třetice ze zajímavých novinek vybral literární přepis dokumentárního projektu Claudea Lanzmanna Šoa.

Umberto ECO / Pražský hřbitov
(Argo, překlad Jiří Pelán, 398 Kč)

Anotace: V centru románu-labyrintu, který čerpá z bouřlivého myšlenkového kvasu 19. století, je problém falzifikace. Eco si pohrává s historickými fakty a posouvá je do nových souvislostí. Petr Fischer o knize: „Tím, co je nebo není skutečnost, se Eco zaobírá v celém svém psaní, ale v této knize je to téma samo o sobě. Nejzajímavější je, že Eco rozlišuje, nebo aspoň tak si to může čtenář mezi řádky najít, mezi pravdou jako shodou se skutečností a mezi pravdou dějinnou. Najednou se ukazuje zvláštní napětí, že všechny dějinné pravdy mohou být vesměs falza a že realita je jinde. Ale vlastně na tom vůbec nezáleží, protože rozhodující je to, co se doopravdy stane. To je ta skutečnost, která je skutečnější než pravda sama. A to je, myslím, zajímavá myšlenka, protože se s podobnou realitou můžeme setkávat dennodenně.“

Umberto ECO / Kant a ptakopysk
(Argo, překlad Pavel Štichauer, 398 Kč)

Anotace: Kant a ptakopysk (z roku 1997) je návratem k některým základním otázkám, které autor formuloval ve své Teorii sémiotiky. Těmito otázkami jsou především vztah percepce a sémiózy, problematika reference, vztah mezi jazykem a realitou. Eco opouští formu systematického výkladu a nabízí spíše příběhy a „bajky“. Petr Fischer o knize: „Kniha je  samozřemě těžší, odborná, ale Eco do ní, jak je u něho zvykem, zabudoval veselé vyprávění nebo velmi didaktické příklady, na nichž může člověk pochopit složité problémy. V tom je právě Eco strhující, že dokáže do takovéto knihy dostat i čtenáře, který by se podobnými problémy nikdy nezaobíral. A je úplně jedno, jestli si vezmeme do ruky jeho románovou knihu, nebo odbornou.“

Claude LANZMANN / Šoa
(Prostor, překlad Toman Brod, 280 Kč)

Anotace: Kniha Claudea Lanzmanna je přepisem rozhovorů z jeho stejnojmenného filmu, pravděpodobně nejsilnější filmové výpovědí o holocaustu. Více než devítihodinový snímek z roku 1985 se skládá výhradně z výpovědí očitých svědků. Petr Fischer o knize: „Ne úplně všem, kteří film neviděli, bych doporučoval, aby knihu četli. Fim v tomto případě naprosto přesahuje knihu. Málokdy jsem měl tak silný pocit, že rozdíl mezi literaturou a filmem je naprosto zásadní a nelze ho skoro překlenout. Ale pro ty, kteří Šoa už viděli, je tato kniha dobrým připomenutím.“