Kytice pro Erbena

Praha – Samozřejmě i baladickou sbírku Kytice, bezesporu jeho nejznámější dílo, připomínají akce k dvoustému výročí narození Karla Jaromíra Erbena. Literát a historik, který byl také uznávaným slavistou a jedním z otců české folkloristiky, se narodil 7. listopadu 1811.

Poměrně rozsáhlou výstavu připravila Národní knihovna, jejímž záměrem je představit Erbena nejen jako autora, ale také jako významnou osobnost české obrozenecké společnosti 19. století. Expozice v přízemí pražského Klementina čítá desítky archiválií, dokumentů, textů a kreseb. Své místo na ní má i ukázka kostýmů z filmu Kytice režiséra Františka Antonína Brabce, které zapůjčily barrandovské ateliéry.

V první části výstavy, věnované básním a pohádkám, jsou prezentována nejen různá vydání knih pohádek a sbírek, ale i rukopisy. Například manuskript Erbenových příležitostných veršů, rukopis pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký, zlomek rukopisu pohádky Pták Ohnivák a liška Ryška a další. „Kromě Kytice patří k jeho nejznámějším dílům pohádky, které měly na rozdíl od Kytice ale tu smůlu, že je Erben pohromadě v jednom díle za svého života nevydal,“ podotýká literární historik Dalibor Dobiáš.

Výstava o K. J. Erbenovi v projektu Literatura ke stažení
Zdroj: Ústav pro českou literaturu

Erben byl ale také vášnivým milovníkem historie a archivářem, což dokazuje ukázka z jeho korektur pro knihu Výbor z literatury české. Autorovo zaměření na folklor a sběr lidové slovesnosti dokládají četné záznamy o vánočních zvycích, editorské či překladatelské úspěchy pak připomínají i originální rukopisy. „Folkloristické práce byly velmi ceněny Erbenovými současníky. Díky němu máme zachovaný velmi bohatý písňový, pohádkový materiál,“ připomněl Dobiáš. „Byl jedním z prvních, kteří zaznamenávali také nápěvy, sám byl vynikající hudebník. Když zemřel, objevilo se v nekrologu, tuším, Jana Nerudy: teď budeme čekat sto let na další podobná díla.“

První návštěvníky výstava přivítá dnes večer, potrvá do 14. ledna příštího roku. Vydat se za Erbenem ale nemusí zájemci nutně do Klementina, Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví připravil v rámci projektu „Literatura ke stažení“ výstavu o tomto významném českém spisovateli pro muzea, školy nebo knihovny. "Připravíme panely na výstavu, které podle svých schopností a zájmu doplní. Jedna z nejzajímavějších instalací je v muzeu v Hořicích. Sehnali opravdu krásné exponáty, mimo jiné první vydání Kytice, což je vzácnost," upozornil Dobiáš.

Video Rozhovor s Daliborem Dobiášem
video

Rozhovor s Daliborem Dobiášem

Erbena připomíná také pražské kino Ponrepo, přestože stříbrné plátno rozpohybovali bratři Lumièrové před veřejností více než dvacet let po básníkově smrti. Nicméně Erbenovým dílem se inspiroval už český němý film – z adaptace balady Svatební košile, kterou v roce 1925 natočil herec a příležitostný režisér Theodor Pištěk, se zachovalo jen krátké torzo.

Necelý je také film Dlouhý, Široký a Bystrozraký, který za okupace roztočil, ale nedokončil Miroslav Cikán s řadou oblíbených herců – Jindřichem Plachtou, Františkem Černým, Ladislavem Peškem nebo Františkem Smolíkem. Do vedlejší role obsadil Annu Letenskou, popravenou bezprostředně poté (v listopadu 1942) v Mauthausenu. Z natáčení se zachovaly pouze zkoušky kostýmů, které navrhoval Jiří Trnka.

Dvouminutovou ukázku Cikánova snímku a o minutu delší část z Pištěkova počinu budou mít příležitost zhlédnout návštěvníci Ponrepa například ještě spolu s Vodníkem Václava Sklenáře z roku 1955 nebo Holoubkem Ludvíka Kadlečka z roku 1981. Pásmo Kytice pro K. J. E. je na programu 10. listopadu.

Pamětní stříbrná pětisetkoruna s K. J. Erbenem
Zdroj: ČNB

Součástí projekce bude i prezentace pamětní mince, již u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena vydala Česká národní banka. Erben je tématem i letošního ročníku Dne poezie, který se navzdory svému názvu koná až do 23. listopadu. Navíc nakladatelství Mladá fronta v souvislosti s výročím vydává znovu sbírku Kytice.