Luděk Marold: Vaječný trh v Praze

Malíř a ilustrátor Luděk Marold patřil k největším talentům generace, která na uměleckou scénu nastupovala v 80. letech 19. století. Rok po svém nástupu na pražskou akademii byl vyloučen, údajně pro neodstranitelnou nepíli a urážlivé chování vůči třídnímu profesorovi. Akademie byla v té době řízena zastaralými metodami a studenti byli nuceni po dlouhé hodiny kreslit podle sádrových modelů. Tento typ výuky byl Maroldovi zcela cizí, byl však rozhodnutý stát se malířem. Díky finanční pomoci své tety odešel do Mnichova, kde se stal členem uměleckého spolku Škréta, jenž založili čeští studenti (například Alfons Mucha, Joža Uprka nebo Viktor Oliva). Přátelské vztahy s nimi vydržely Maroldovi celý život. V roce 1888 namaloval Marold obraz Vaječný trh v Praze, jenž se stal doslova senzací a přinesl mu úspěch.

Námět obrazu byl ovlivněn Maroldovou zálibou pro zachycování každodenních situací běžného života. Na plátně se mu podařilo vystihnout atmosféru pražského vaječného trhu, který se konal v nynější Rytířské ulici. O detailech obrazu, jenž byl označen jako první pražský plenér malovaný v ateliéru, pohovoří kurátorka Veronika Hulíková.

Veronika Hulíková je kurátorkou Sbírky umění 19. století. Vystudovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (2008). V Národní galerii se věnuje českému umění 2. poloviny 19. století. V roce 2009 připravila soubornou výstavu malíře Otakara Lebedy.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vaječný trh v Praze
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Vaječný trh v Praze

Na další díl seriálu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 20. listopadu. Kurátorka Kristýna Brožová tentokrát představí obraz od Josefa Berglera ml., Heřman po bitvě v Teutoburském lese. Všechny předešlé díly naleznete zde.