Josef Bergler ml.: Heřman po bitvě v Teutoburském lese

Nejrozměrnější dílo malíře Josefa Berglera ml. nás svým námětem zavede do starověkých dějin. Popisuje vojenská tažení císaře Augusta v roce 9 n. l. Ten, ve snaze rozšířit římskou říši o území v Germánii, vyslal tři legie směrem k východu, aby podrobily tamější germánské kmeny. Syn cheruského náčelníka Heřman ve službách Římanů zavedl jejich vojska do bažin Teutoburského lesa, kde byla pobita a zničena germánskými bojovníky. Bergler v díle nazvaném Heřman po bitvě v Teutoburském lese znázornil moment vítězství. Heřman s manželkou Thuseldou je obklopen svými válečníky, ti jej oslavují, věnčí dubovou ratolestí a k nohám mu pokládají ukořistěné válečné trofeje.

Josef Bergler ml. vyrůstal v Pasově, kde jeho otec působil jako dvorní sochař knížat. Právě od otce získal umělec první školení a vliv sochařství můžeme pozorovat i na zmiňovaném obraze, kde jsou postavy jakoby plasticky modelovány. V roce 1800 byl již hotový malíř povolán do Prahy, aby se stal ředitelem nově zřízené akademie výtvarných umění. Bergler byl nejen výborný malíř, ale také kreslíř a grafik. Byl představitelem tzv. akademického klasicismu. O Berglerově díle pohovoří kurátorka Kristýna Brožová.

Kristýna Brožová je absolventkou bakalářského studia dějin umění na Filozofické fakultě UK v Praze, v současné době je studentkou navazujícího magisterského programu. Od roku 2010 externě spolupracuje s Národní galerií v Praze jako lektorka pro edukační činnost.

Za dalším uměleckým dílem se příště vydáme do kláštera sv. Jiří. Kurátorka Monika Sybolová pohovoří o díle Adolfa Kosárka Zimní noc. Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 27. listopadu. Všechny předešlé díly naleznete zde.