Normální festival s tvorbou handicapovaných pošesté v Praze

Praha - V Praze se koná už šestý ročník takzvaného Normálního festivalu pořádaného občanským sdružením Inventura. Přehlídka filmu, divadla a výtvarného umění se věnuje životním příběhům a umělecké tvorbě lidí s mentálním handicapem.

Luigi je prvním a zatím jediným člověkem s Downovým syndromem, který se hlásí na studijní pobyt Erasmus. Je mu 23 a jeho snem je získat vysokoškolský diplom. Režisérka Susana Pilgrimová zachytila na kameru jeden z Luigiho semestrů na boloňské univerzitě. „Přál bych si být učitelem a v tom filmu jsem chtěl ostatním ukázat, že všichni mají tu možnost,“ říká Luigi Fantinelli. 

Do Kabaretu na konci světa promítají členové divadla Inventura své vlastní životní zážitky a mísí je s příběhy komediantů bojujících s nepochopením. „Vždycky jsem měl sny hrát divadlo, teď vidím, že to je i řehole, ale baví mě to,“ říká Josef Fojt, jeden z členů divadla Inventura. Tancem handicapovaní umělci vyjadřují, jak nutné je mít respekt k sobě samým, k vlastním dovednostem i nedokonalostem. „Lidi s handicapem sami skrze umění mohou promlouvat o tématech, která jsou pro ně podstatná, o věcech, které se jich týkají, a je to vždycky silná výpověď,“ říká zakladatelka sdružení Inventura Lenka Vochocová.

Normální festival je profesionálním mezinárodním festivalem spolupracujícím s předními kulturními institucemi, organizacemi i jednotlivými tvůrci z České republiky i ze zahraničí. Úzce spolupracuje například s organizacemi, divadly a festivaly z Velké Británie, Německa, Itálie či Austrálie.