Ředitel filmového archivu Vladimír Opěla byl odvolán

Praha - Ministr Jiří Besser odvolal 11. listopadu ředitele Národního filmového archivu Vladimíra Opělu, prý kvůli zásadním a opakovaným manažerským pochybením. Informaci dnes potvrdily  internetové stránky ministerstva kultury. Podle ředitele odboru vnitřní správy a investic Miloše Philippa Štrajta má ministerstvo v k dispozici listiny, kterým na první pohled chybí tak podstatné náležitosti, jako je řádně vymezené dílo či předmět díla.

„Více než 3,5 milionu korun z peněz daňových poplatníků vyplatil NFA soukromému subjektu na základě absolutně neplatných dokumentů za práci, která minimálně z podstatné části nebyla a ani nemohla být nikdy provedena,“ uvádí ministerstvo kultury. Ministr proto Opělu odvolal z funkce a dočasným řízením NFA pověřil prvního náměstka Františka Mikeše.

„Nikdo nechce zpochybnit obrovské zásluhy a širokou odbornost pana Opěly, ale jde skutečně o vážné manažerské selhání, které se nedá přejít mávnutím ruky. V současné době pokračujeme v kontrole a analyzujeme smluvní vztahy, které se přímo či nepřímo dotýkají i velkých investičních akcí v rámci NFA,“ komentoval to ve zveřejněné zprávě Mikeš.

„Platily se miliony za něco, k čemu chybí právní titul, co reálně neexistuje. Pochopitelně jsme si nechali udělat i právní rozbor, který potvrzuje závěr, že listiny jsou od počátku neplatné,“ dodal Štrajt.

Dokumenty podepsané mezi ředitelem NFA Vladimírem Opělou a společností Architektonický ateliér OMICRON-K, za kterou je podepsán Martin Kotík, byly uzavřeny v listopadu 2009 a v lednu 2011. Oba na částku ve výši téměř dvou milionů korun plus DPH. Oba v režimu podlimitní veřejné zakázky, jak ji definuje platný zákon. V případě první listiny byla vyplacena v průběhu let 2009 a 2010 celá částka. Z druhé listiny stihl NFA vyplatit 1.248.000 Kč do srpna 2011, kdy další platby zastavila ministerská kontrola.

„Jde o dokumenty, které jsou v běžném režimu ministerstvu kultury předkládány pouze k archivaci a jsou v gesci jednotlivých příspěvkových organizací jako investora. Na tyto konkrétní případy jsme se dostali na základě indicií, které vyplynuly z jiného případu,“ vysvětlil Štrajt.

V srpnu 2008 byla odstartována akce s názvem Národní filmový archiv - sídlo, jehož investorem je NFA a správcem ministerstvo kultury. V současné době je na bodu nula. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební řízení, realizaci stavby, výběr zhotovitele stavby a skutečného provedení stavby zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli stanovení diskriminačních podmínek zadavatelem, tedy NFA.

Národní filmový archiv (Praha)
Zdroj: NFA

„Z dokumentace vyplývá, že ministerstvo jako správce investice v hodnotě téměř 350 milionů korun na diskriminační podmínku ve výběrovém řízení předem upozornilo, v březnu 2010 nařídilo, aby byla odstraněna. Toto nařízení NFA nerespektoval,“ uvedl Štrajt. Odbor investic MK teď analyzuje možnosti komplexního řešení obou projektů v hodnotě téměř 600 milionů Kč.

Vladimír Opěla měl podle původní dohody s ministrem skončit ve funkci k 30. červnu 2011. Ten ovšem nakonec vyhověl přání 72letého ředitele, že setrvá ve funkci do konce letošního roku. „Manažerské pochybení jeho konec v čele NFA pouze urychlilo,“ dodal Besser.