Adventní koncerty ČT potěší a pomůžou

Charitativní projekt Adventní koncerty České televize pomáhá přes dvacet let neziskovým organizacím. I letos mohou diváci ČT svou štědrostí ulehčit život handicapovaným spoluobčanům. Čtyři koncerty zprostředkuje první program v přímém přenosu vždy v neděli od 17:40. Tradičními průvodci budou Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer.

Jak pomoci?

Příspěvkem na konto Adventních koncertů (číslo účtu 933 011/0100) nebo zasláním DMS ve tvaru DMS ADVENT na číslo 87777; cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč.


První Adventní koncert (27. 11.) je věnován asociaci APLA Praha, která pomáhá lidem s autismem. V Domově Libčice poskytuje péči autistům s nezvladatelným chováním. Dary diváků využije na odkoupení zatím pronajaté budovy a vybudování přístavby pro další klienty. V Tereziánském sále Břevnovského kláštera první adventní neděli účinkují: Janáčkovo trio, Martinů Voices, České filharmonické kvarteto, I. Kahánek, L. Brabec, Afflatus Quintet.

Občanské sdružení Podané ruce – projekt OsA z Frýdku-Místku patří k organizacím, kterým hrozí, že kvůli zkráceným dotacím nebudou mít v příštím roce dostatek prostředků na svou činnost. Terénní sociální služba osobní asistence se stará o více než tři sta postižených a starých lidí na Moravě. Druhý Adventní koncert (4. 12.) jí může pomoci s financováním provozu a k zakoupení dvou automobilů pro osobní asistenty. V bazilice sv. Jiří na Pražském hradě hrají Queens of classic, Ž. Vokálková, J. Svěcená, Canti di Praga, M. Zvolánek, K. Fukuda-Zemanová, V. Hudeček, P. Matěják, P. Nouzovský.

Adventní koncerty - projekt ČT
Adventní koncerty - projekt ČT

Také Společnost DUHA se obává, že kvůli snížení dotací bude muset v roce 2012 výrazně omezit své služby. I ona výtěžek třetího Adventního koncertu (11. 12.) využije k zajištění provozu. DUHA poskytuje chráněné bydlení dospělým mentálně a kombinovaně postiženým klientům v 15 chráněných pražských bytech. Provozuje také Centrum denních služeb pro mentálně znevýhodněné klienty. V Pražské Loretě pro ně koncertují: J. Hošek, J. Hošková, I. Ženatý, E. Urbanová, J. Tůma, vokální trio Makabara, J. Hosprová, K. Englichová, Pražský komorní sbor, Pražské dechové okteto.

Čtvrtý Adventní koncert je věnován obecně prospěšné společnosti Raná péče EDA, která poskytuje terénní služby rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením. K jejím dalším činnostem patří psychoterapeutické a ambulantní služby nebo sociální poradenství. Příspěvky od diváků potřebuje k pokrytí svých služeb alespoň v současném rozsahu. Na závěrečném Adventním koncertě v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně účinkují: komorní orchestr Quattro, Schola Gregoriana Pragensis, K. Chroboková, Collegium pražských trubačů, J. Boušková, R. Baborák a dětský sbor Radost.

  • Adventní koncerty
    Adventní koncerty zdroj: ČT
  • Adventní koncerty
    Adventní koncerty zdroj: ČT

Adventní koncerty pomohly za dvacet let své existence díky solidaritě diváků již 85 organizacím, které se snaží ulehčit život duševně, tělesně a sociálně handicapovaným, a to částkou 140 357 449 Kč.

V rámci Adventních koncertů 2010 přispěli diváci ČT na jejich konto částkou 8 325 050 Kč. O tom, jak finanční prostředky jednotlivé organizace využily, informuje pořad Vzpomínka na Adventní koncerty 2010.