Marek Ther překonal tabu - a získal Chalupeckého cenu

Praha – Laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011 je výtvarník věnující se videoartu Marek Ther. Porota jej vybrala z pěti nominovaných na toto ocenění určené pro výtvarné umělce do třiceti pěti let. Therův syrový snímek o sexuálním zneužití dítěte, jímž se ve finále výtvarného klání prezentuje, vzbudil kontroverzní reakce.

Provokující a emotivní video zpracovává tabuizované téma týkající se sexuální agrese namířené proti dětem a zároveň obsahuje příběh o sociální moci a hierarchii. „Umění vždycky šokovalo a odkrývalo témata, která jsou pro společnost šokující. Je to jeho úkol,“ domnívá se kritička umění Lenka Lindaurová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, která ocenění uděluje.

Porota se na jméně letošního laureáta prý shodla jednomyslně. „Společnost Jindřicha Chalupeckého podporuje myšlenku, že umění by mělo otevírat a poukazovat na společenská tabu,“ dodala Lindaurová.

Příběh o ztracených a znásilněných dětech v oblasti bývalých Sudet si Ther původně vymyslel, následně se ale od starousedlíků dozvěděl, že se před osmdesáti lety opravdu stal. Při otevření společné výstavy finalistů v DOX sám připustil, že jeho příspěvek s názvem Das wandernde Sternlein (Putující hvězdička) může diváky pohoršit nebo znechutit.

Výstava finalistů CJCH 2011 v DOX
Zdroj: DOX

„Markův film určitě není pornografie, nemůžeme ho tak vnímat, protože má umělecký rozměr,“ upozornila Lindaurová. Mezinárodní odborná porota na Therově tvorbě ocenila fakt, že rozvíjí otázky související se sexuální, genderovou a queer problematikou a přenáší je do sociálně kulturního kontextu. „Krása a horor, stejně jako mysterium a racionálno, jsou v Therově díle představeny v komplementárních kategoriích, které nevylučují jedna druhou,“ uvedl za porotu kurátor vídeňského MuMOK Rainer Fuchs.  

Video Das wandernde Sternlein podle Fuchse posouvá dosavadní estetické a narativní postupy umělce do koncentrovaného a atraktivního rámce. Sudetoněmecké problematice se Ther věnoval i v rámci doprovodného programu Ceny Jindřicha Chalupeckého 5 finalistů, 5 měsíců, 5 míst, kdy v severočeské Kytlici prezentoval videa Pflaumen a Bei dem zaměřená na vztahy mezi Čechy a Němci.

0Marek Ther se narodil v roce 1979 v Praze. Vystudoval Výtvarnou školu Václava Hollara a AVU v Praze. Patří mezi nejzajímavější české tvůrce videoartu. Vytvořil si svébytný „filmový“ styl, k jehož charakteristickým rysům patří příběh záměrně zbavený pointy, kratší stopáž, prodlužované záběry, které ale udržují diváka v napětí, formální vytříbenost a pečlivě volená hudba. Jeho videa provázejí i kontroverze, neboť se často dotýká tabuizovaných témat z běžného života i historie, jako je téma odsunu sudetských Němců či queer tematika.


Na Chalupeckého cenu byli letos nominováni pouze muži. Vůbec poprvé porotci vybrali autora videa a krátkých filmů. Bez ocenění zůstali čtyři finalisté - sochař Dominik Lang, fotograf Jiří Thýn, autor video-instalací Filip Cenek a všestranný konceptuální umělec Pavel Sterec. Jejich finálové projekty, stejně jako vítězné dílo Marka Thera, jsou vystaveny v Centru DOX do 4. ledna.

V holešovickém výstavním prostoru se také konalo slavnostní vyhlášení vítěze letošního ročníku. Režie ceremonie se ujal výtvarník a jeden z laureátů ceny Michal Pěchouček, který ji pojal jako svérázný rozhlasový pořad. K překvapení přítomných ale chyběli všichni finalisté. „Nemůžu ani moc mluvit, jak jsem překvapený,“ podělil se o první dojmy alespoň telefonicky Ther.

Video Rozhovor s Lenkou Lindaurovou
video

Rozhovor s Lenkou Lindaurovou

Rozhovor s Lenkou Lindaurovou

Reportáž Ivy Němcové

K čemu Chalupecký?

Společně s ostatními nominovanými se ten samý večer účastnil v Moravské galerii v Brně předávání Ceny od Václava Stratila pro umělce starší 35 let. „Poukážeme tak na důležitost této ceny i na důležitost nerozdělovat umění podle věku,“ vysvětlil Pavel Sterec. Zdůraznil ale zároveň, že finalisté rozhodně nechtěli podcenit Chalupeckého cenu, které si váží.

S oceněním získal letošní laureát šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a finanční částku sto tisíc určenou na realizaci výstavy v Galerii Václava Špály a padesát tisíc korun na svůj další umělecký rozvoj.

0Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Mezi jejími laureáty jsou například Kateřina Šedá, Michal Pěchouček, Ján Mančuška, Jiří Černický nebo Eva Koťátková.