Picasso, Goya, Dalí, Filla a Čapek pod jednou střechou

Praha – Výstava Tauromaquia: Tváří v tvář býku nabízí od 9. 12. 2011 návštěvníkům Obecního domu v Praze unikátní podívanou. Picasso, Goya, Dalí, Filla a Čapek sdílí skrze svá díla pohled na španělskou tradici plnou vášní, odkrývají ale také svůj postoj vůči době. Výstava představuje osobnosti světového umění, které spojuje velké téma: býčí zápasy. Býk symbolizuje sílu, statečnost a plodnost. Pro umělce ale neznamenaly býčí zápasy pouze vášnivou podívanou na boj člověka se zvířetem; dávaly jim možnost prezentovat názory.

„Pro umělce jsou býčí zápasy určitou metaforou – zápas s šelmou, s nadvládou. Například na výstavě máme přípravný karton k dílu Guernica Pabla Picassa, které vzniklo jako protest proti fašismu. Získat tento přípravný karton pro tapisérii je velkým úspěchem. Picasso namaloval obraz Quernica v roce 1937, posléze v roce 1950 zadal výrobu tapisérie. Proto namaloval přípravný karton, který je v přesném měřítku k obrazu – 7 m x 3.30 m, podle kterého se tkalo. Podle mého názoru, jsou dalším vrcholem výstavy obrazy Emila Filly. Podařilo se nám shromáždit pro tuto expozici deset jeho olejů, na kterých zpracovává své téma zápas se šelmou. Když se podíváte na karton Guernica, je možno najít mnoho paralel mezi ní a Fillovým dílem,“ upozornila organizátorka výstavy Monika Burian Jourdan.

Originální kresby, olejomalby a keramika přibližují nejen tvorbu těch nejslavnějších výtvarných mistrů, ale také fascinující svět španělské koridy. Nechybí ani filmy a plakáty s toreadorskou tematikou. Výstava je vzácným počinem na poli světového umění; představuje bezmála 200 exponátů. Řada z vystavovaných děl je k vidění jen zřídka. Veřejnosti je otevřena od pátku 9. 12. ve výstavních sálech Obecního domu v Praze do 9. 4. 2012.

Video Reportáž Ivy Němcové
video

Reportáž Ivy Němcové

Zápůjčky poskytly galerie zvučných jmen, a to nejen českých. Nechybí mezi nimi GASK, Galerie Hradec Králové, Oblastní galerie v Liberci, Krajská galerie ve Zlíně nebo Severočeská galerie Litoměřice. Největším počtem děl je na výstavě zastoupena Národní galerie, která zapůjčila 29 exponátů, mezi nimiž jsou skvosty od Emila Filly, Jana Konůpka, ale také obraz neznámého autora, který pochází ze 17. století, a je tak nejstarším dílem výstavy. Další díla pocházejí například z muzea Réattu v Arles, Musée Picasso v Antibes, z galerie Phyllis Lucas v New Yorku, ze soukromých sbírek či z Picassova Musea Casa Natal v Malaze, které zapůjčilo Picassovo dílo do České republiky vůbec poprvé v historii. Právě v muzeu Casa Natal je uložena Picassova tvorba od raných období až po díla, která vytvořil před svou smrtí.

Tauromaquia: P. Picasso (detail z pozvánky)
Tauromaquia: P. Picasso (detail z pozvánky)

Pablo Picasso (1881 –1973) - Picassova tauromaquia

Pro Pabla Picassa neznamenaly býčí zápasy pouze vášnivou podívanou na boj člověka se zvířetem. Dávaly mu možnost interpretovat jeho názory. Tematiku býčích zápasů využil k vyjádření postoje k diktatuře generála Franka. Obrazem Guernica se Picasso snažil upozornit veřejnost na bombardování stejnojmenného baskického města dne 26. dubna 1937. Úchvatné dílo zobrazuje ženu, býka a koně jako děsivé souputníky.

Dnes je Guernica symbolem míru a její originál je trvale vystaven v Museu Reina Sofia v Madridu. Díky jedinečné zápůjčce přípravné kresby se návštěvníkům naskytne příležitost vcítit se do Picassových pocitů. Přípravná kresba má totiž stejně impozantní rozměry jako výsledná tapisérie (7 x 3,3 m). Jedna z reprodukcí „tapisérie“ Guernica, která je na rozdíl od originálu méně monochromatická, je vystavena na stěně budovy OSN v New Yorku u vchodu do místnosti Rady bezpečnosti.


Tauromaquia: Tváří v tvář býku (E. Filla)
Tauromaquia: Tváří v tvář býku (E. Filla)

Výstava však nenabízí pouze přípravnou kresbu, ale také čtyři jedinečná díla ze sbírky Lucie Bosèové, italské herečky a přítelkyně Pabla Picassa, která jí autor sám věnoval, nebo sadu fotografií z alba rodiny Bosè-Dominguinových, která obsahuje vzácné snímky Picassa v toreadorském kostýmu. „V celém svém díle vyjadřuji odpor k vojenské kastě, která ponořila Španělsko do oceánu bolesti a smrti,“ komentoval tvorbu Picasso. Další důležitou součástí výstavy jsou slavné série Carmen, Le Chant des morts a Los Toros, které pomohou porozumět, jak důležité bylo pro Picassa téma býčích zápasů.

Možnost spatřit díla Goyi, Picassa a Dalího pohromadě, umožňuje návštěvníkům snáze pochopit, jaký význam měla tauromaquia (býčí zápasy) pro každého z nich, jak je vzájemně ovlivňovala a jak s tématem pracovali.

Tauromaquia: Tváří v tvář býku (Karel Myslbek)
Tauromaquia: Tváří v tvář býku (Karel Myslbek)

Výstava vůbec poprvé ukazuje, jaký význam měla tauromaquia pro české umělce Emila Fillu a Karla Čapka ve srovnání s tvorbou španělských mistrů. Projekt Tauromaquia v Obecním domě připravil celý kurátorský tým, hlavní kurátorkou je Serena Baccaglini. Poděkování patří partnerům výstavy, bez kterých by nemohla být realizována, a společnosti De'Longhi, která je dlouhodobým podporovatelem umění a designu.

Čestným hostem zahájení byla proslulá italská herečka Luciea Bosé, která byla velkou přítelkyní malíře Pabla Picassa. Setkání se zúčastnil také Michael Lucas, syn zakladatele newyorské galerie Phyllis Lucas Gallery nebo profesor František Dvořák, přední český historik umění. Profesor Dvořák se osobně znal s Emilem Fillou, se kterým udržoval blízký přátelský vztah právě v době, kdy ve Fillově ateliéru vznikal cyklus Boje a zápasy. Všichni přítomní se podělili o své vzpomínky a zážitky, skrze které umožní vidět umělce i z té strany, z které nejsou veřejnosti známí.