František Ženíšek: Oldřich a Božena

Malíř František Ženíšek vytvořil řadu obrazů s historickými náměty, například pro Pantheon Národního muzea, žádný z nich ale nepřekonal jeho dílo z roku 1884, Oldřich a Božena. Monumentální obraz je jedním z mnoha uměleckých a literárních děl, která se tímto legendárním příběhem inspirovala.

Se zcela novým kompozičním řešením, jež vysoce převyšovalo dosavadní, však přišel Josef Mánes. Právě jím se Ženíšek ve svém díle inspiroval a použil některé jeho prvky. O pokorném a zároveň vyzývavém pohledu selky Boženy, knížeti, jenž si ji vybral namísto urozené německé šlechtičny, i o dalších detailech obrazu pohovoří kurátorka Veronika Hulíková.

Veronika Hulíková je kurátorkou Sbírky umění 19. století. Vystudovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (2008). V Národní galerii se věnuje českému umění 2. poloviny 19. století. V roce 2009 připravila soubornou výstavu malíře Otakara Lebedy.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Oldřich a Božena
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Oldřich a Božena

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 1. ledna. Na Nový rok se společně podíváme na Pomník sv. Václava od Josefa Václava Myslbeka, kterým provede kurátorka Kateřina Kuthanová Bednářová. Všechny předešlé díly naleznete zde.