Jakub Tomáš nesnáší hrany

Praha – Galerie hlavního města Prahy uspořádala v Domě U Zlatého prstenu výstavu mladému výtvarníkovi Jakubovi Tomášovi. V obrazech studenta posledního ročníku ateliéru malby pražské AVU dominují motivy figurální, přesto si pro název výstavy v GHMP vypůjčil geometrický vzorec S = π . r 2. Vzorec pro výpočet obsahu kruhu si autor zvolil proto, že se symbolicky vztahuje k formě a obsahu vystavovaných obrazů. Výstava trvá od 15. prosince 2011 do 22. ledna 2012.

„Kruh vnímám jako elementární tvar, z nějž dále vycházím pro další tvary oválné, jež jsou bližší zornému poli lidského zraku nežli například čtverec nebo obdélník, jejichž 'přebytečné rohy – pravé úhly' se pro mne pomalu stávají nesnesitelnými,“ poodhalil něco ze své tvorby výtvarník.

Autorova cesta k radikálnímu upřednostnění zaoblených formátů vedla přes soubor prací z minulého roku zabývajících se tématem kina a obrazy, jako je třeba Scéna z roku 2009 s vnitřním kruhovým vymezením, jež rastrem odkazuje k oválným kubistickým obrazům Braqua a Picassa.

Jakub Tomáš / Za zátiší
Jakub Tomáš / Za zátiší

Zvolená kruhová dispozice a eliminace „přebytečných rohů“ ve vystaveném souboru S = π . r 2 Tomášovi umožňuje maximální soustředění na stavbu obrazu chápaného jako divadelní scéna. Figury jsou součástí jasného kompozičního řádu. Spolu s exteriérovým nebo interiérovým prostředím, jež je obklopuje, reflektují hierarchii několika dějových plánů.

„Tomášovy výjevy zachycující bavící se lidi v baru, na výletě, na pikniku nebo u táboráku jsou čitelné, avšak jejich význam zůstává nejasný a otevřený divákově imaginaci. Scény na obrazech jsou převážně statické – někdy je narušuje pouze opakující se dynamický motiv dvou zápasících chlapců. V čase a prostoru jsou sice zasazené do přítomnosti, avšak zároveň se nostalgicky obracejí do minulosti, odkazují k barokní teatrálnosti nebo ke strnulé monumentalitě sorely,“ uvedla výstavu její kurátorka Olga Malá.

Jakub Tomáš / Přátelství
Jakub Tomáš / Přátelství

K vizuálním inspiračním zdrojům Jakuba Tomáše lze přiřadit fotografii a internet (např. východiskem enigmatického motivu zápasícího dua byl portál s cyber šikanou), avšak nejdůležitější pro něj zůstává: „…samotný proces malby, komponování obrazu a hledání barevné harmonie.“

Jakub Tomáš / Přátelé zeleného údolí
Jakub Tomáš / Přátelé zeleného údolí