Stará Křížová cesta z Orlice v novém kabátě

Pardubice – Barokní orlická Křížová cesta je souborem mimořádných obrazů od uznávaného malíře Johanna Wenzela Bergla. Značně poškozená a dlouhými roky zašlá díla visela v letohradském kostele. S přispěním kraje teď procházejí rukama restaurátorů. Od 20. prosince budou k vidění ve Východočeské galerii v pardubickém zámku.

Orlickou Křížovou cestu rozvěsili v roce 1759 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, patří k významným barokním památkám. Vznikla na sklonku baroka a autor do ní vtiskl svůj osobitý a na tehdejší dobu velmi moderní styl, který v mnohém předznamenal další vývoj v malířství. Dokonce se k tomuto dílu dochovaly i přípravné skici.  

„Z hlediska východních Čech je orlická Křížová cesta zcela unikátním dílem a i v porovnání s dalšími dvěma ve Dvoře a v Opočně sahá svým významem pravděpodobně nejdále. Tyto obrazy byly a do jisté míry stále jsou nedoceněné. Pracujeme na nich od roku 2010, kdy jsme prováděli nezbytný rentgenologický průzkum,“ říká akademický malíř, restaurátor Petr Berger. 

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka

„Tato Křížová cesta z Orlice je třetím křížovým cyklem, který Bergl ze svého vídeňského ateliéru do rodných východních Čech zaslal. Už v té době se stala chyba a obrazy doplatily na nešetrné zacházení,“ upozornil Petr Arijčuk, znalec barokních obrazů. „Zřejmě to špatně změřili. Ty podrámy byly větší. Evidentně se snažili to rychle udělat a nabouchali to zepředu,“ doplnil Petr Berger. 

Restaurování jednoho obrazu trvá dva až tři měsíce. „Obrazy se lakují a ten dodává původním materiálům lom světla a saturuje barvy, které kdysi malíř použil. Pokud používáme retuš, je to jen v místech, kde je malba poškozená, ale nesmí se dotknout originálu,“ přiblížila práci akademická malířka, restaurátorka Šárka Bergerová. 

  • Restaurování Křížové cesty z Orlice
    Restaurování Křížové cesty z Orlice zdroj: ČT24
  • Restaurování  Křížové cesty z Orlice / detail
    Restaurování Křížové cesty z Orlice / detail zdroj: ČT24

Za restaurátorské práce Pardubický kraj zatím zaplatil 400 tisíc. I sami úředníci mluví o mimořádné akci. „Ve většině případů se opravují střechy a fasády budov, kdežto na obrazy a jiná umělecká díla z vnitřku kostelů je vždycky peněz nejméně,“ upozornil Milan Mariánek, odbor kultury a památkové péče, KÚ Pardubického kraje. 

Celkové náklady na zrestaurování Křížové cesty včetně ozdobných rámů, takzvaných rokajů, jsou kolem dvou milionů korun. Zbylé dvě Berglovy východočeské Křížové cesty jsou v Opočně a ve Dvoře Králové nad Labem. 

Část Křížové cesty z Orlice
Část Křížové cesty z Orlice

Johann Wenzel Bergl (1718-1789) - Významný představitel pozdně barokního malířství se v roce 1718 narodil ve Dvoře Králové. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesora Trogera. Proslavil se jako malíř fresek a dekoratér nástěnných maleb. Jeho díla jsou v kostelech a zámcích ve Vídni a v Budapešti. Pro královédvorský, orlický a opočenský kostel vytvořil v roce 1759 obrazy křížové cesty. Každá ze tří východočeských Křížových cest se liší. Podle některých odborníků je dílo z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Orlici v Letohradu nejpropracovanější. V současné době je v péči restaurátorů a 20. prosince 2011 bude orlická Křížová cesta vystavena na pardubickém zámku.