Zabij svého Fuchse

Obveselený prostor (viz barvy, police, knihovny, dekadentní stůl apod.) nabízí výstavu s názvem Zabij svého Fuchse a podtitulem Psychoanalýza současné brněnské architektury, která přináší řadu otazníků i překvapení. Nečekejte klasickou prezentaci a už vůbec ne zpracování fenoménu hvězdného meziválečného brněnského tvůrce Bohuslava Fuchse. Spíše se nechte unést představami autorů (kurátorka Petra Hlaváčková, architekt Peter Stec, autoři filmových dotáček, za něž připomenu Tomáše Haváčka), kteří v jakémsi hyperpohodlném multikině v pěti promítacích prostorách, navazujíc na freudovské slavné teorie, účtují jakoby právě s otcem světového funkcionalistického fenoménu, který Brno nabízí.

Asi je to zapotřebí, věřme Brňákům, nebo lépe řečeno přistupme na tento způsob uvažování, udělejme si dostatek času a postupně sledujme statické rozhovory s vybranými (dnes už bezesporu populárními) brněnskými tvůrci střední a mladší generace. Můžeme přitom ležet a podepřít si hlavu polštáři, zvuková stopa je kvalitní a nic nás neruší od vnímání.

Uslyšíte i uvidíte Zdeňka Fránka, jehož obří výstava v Domě umění tak trochu rozvířila hladinu brněnské kulturní scény, slavnou dvojici – Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, mistra kulatých rohů Svatopluka Sládečka (studio New Work), Antonína Nováka s Petrem Valentou ze studia DRNH a Mauru (Markétu Veselou). Je to opravdu široká škála věková i kvalitativní a vy máte ojedinělou možnost sledovat možná i nevědomou reakci na architektonické dědictví, které je v Brně naprosto unikátní a rozsáhlé. Autoři záměrně v rozhovorech vynechávají konkrétní dotazy na známé stavby a realizace, zajímají je obecnější momenty, postoje, zájmy…

  • Zabij svého Fuchse / vernisáž
    Zabij svého Fuchse / vernisáž zdroj: 4AM Fórum
  • Zabij svého Fuchse / vernisáž
    Zabij svého Fuchse / vernisáž zdroj: 4AM Fórum

Přístup, který je zde zvolen, je nejen do jisté míry samozřejmě provokativní, ale přináší pohledy a informace, které běžně laické veřejnosti nejsou k dispozici. Navíc byla a je výstava doprovázena zajímavými přednáškami a to i zahraničních myslitelů (viz Kimberly Elman Zarecor z Iowy, Jan Tabor z Vídně anebo Rostislav Koryčánek z Brna). Autoři si při tvorbě výstavního prostoru pohrávají nejen s významotvornými momenty Freudova díla (odkazy na Iliadu atp.), ale také, což je prakticky všem návštěvníkům tiše skryto, variantou na Fuchsův bratislavský obytný dům a jeho zajímavou strukturu.

Zabij svého Fuchse / vernisáž
Zabij svého Fuchse / vernisáž

Akce se zařazuje do zcela svébytného pojetí nového typu výstavních počinů, orientovaných spíše směrem sociologických průzkumů, analýz a úvah než klasickým představováním autorů a jejich děl obvyklým způsobem (modely, projekty, fotografie). Věřme, že se tato cesta bude jevit schůdnou a brněnskou architektonickou scénu patřičně obohatí a oživí.

0/…/Výstava Zabij svého Fuchse má za cíl prozkoumat, jakým způsobem se pět vybraných brněnských tvůrců vyrovnává se svými vzory a jaké principy se projevují v jejich tvorbě. Stejně jako v samotné psychoanalýze hrají i ve výstavě nejdůležitější roli rozhovory, které jsou strukturovány shodnými otázkami. V nich se zaměřujeme na hledání inspirací a blízkých osobností učitelů, na vztah k historii a teorii architektury, na vnímání vlastních staveb a jejich budoucnosti, na proces tvorby a definování důležitých architektonických kvalit. /…/

/kurátorka výstavy Petra Hlaváčková/


Zabij svého Fuchse / Psychoanalýza současné brněnské architektury/ 4AM, Forum pro architekturu a media, Starobrněnská 18, Brno, výstava potrvá do 15.2.2012, otevřeno úterý – neděle 14-19 hodin.