Antonín Mánes: Krajina se zříceninou opatství v Kelso

K čelným představitelům české preromantické krajinomalby patřil bezesporu i malíř Antonín Mánes. Slohový práh mezi klasicismem a romantismem v jeho tvorbě znamenají 20. léta 19. století. Jeho díla do té doby obsahovala často antické stavby nebo renesanční scény s pastýři, později se ale začaly na jeho plátna promítat stavby středověké, románské a gotické, a místo pastýře nastupuje poutník. K dílům vznikajícím v duchu raného romantismu náleží i jeho obraz Krajina se zříceninou opatství v Kelso.

Antonín Mánes vycházel z romantismu máchovského, literárně orientovaného. Máchův poutník byl ale spíš vyděděncem, kdežto Mánesův byl pozorovatelem, který prochází krajinou a hledá v ní krásné přírodní prvky, pociťuje její sílu a půvab - v duchu idejí Rousseauových či Herderových. Významným motivem plátna je zřícenina starého opatství v jižním Skotsku, jež bylo založeno v roce 1128 skotským králem Davidem I.

Ve 30. letech pokračuje Antonín Mánes v mapování české krajiny (pohled na Kokořín, krajina s Křivoklátem). Na zakladatelskou osobnost české preromantické krajinomalby poté navázala generace českých romantiků, která nastoupila v 50. letech, mezi nimi Adolf Kosárek nebo Bedřich Havránek. O detailech díla Antonína Mánesa pohovoří ředitelka Sbírky umění 19. století NG Šárka Leubnerová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Krajina se zříceninou opatství v Kelso
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Krajina se zříceninou opatství v Kelso

Šárka Leubnerová je od roku 2010 ředitelkou Sbírky umění 19. století, kde od roku 1985 pracovala jako kurátorka. Odborně se zabývá českou malbou 19. století, připravila řadu autorských i tematických výstav, v poslední době to byly monografické projekty Wilhelm Riedel (NG v Praze, 2008-2009), August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi (NG v Praze, 2009) a Adolf Chwala (NG v Praze, 2011), podílela se na přípravě posledních tří stálých expozic Sbírky umění 19. století.

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 22. ledna. Všechny předešlé díly naleznete zde.