Děti mají rády obrázky

Pardubice – Nejlepší ilustrace současných dětských knih vystavuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Díla čtyřiceti sedmi autorů získala ze sbírek i přímo od umělců. Nechybí díla Adolfa Borna nebo Květy Pacovské, zastoupeni jsou však i mladší autoři. Expozice potrvá do 5. února.

Zdroj: Severočeská galerie v Litoměřicích

„Důležitým prvkem české ilustrace u řady autorů je humor. Naše ilustrace má na co navazovat, neboť se jí věnovali a věnují přední umělci, kteří k ní přistupovali a přistupují s vážností a zodpovědností, nikoli jako k okrajové záležitosti mnohdy spojené se zajištěním obživy. Vnesli do ní kouzlo, modernost a rafinovanost ze své malířské zkušenosti,“ upozornila Olga Kubelková, kurátorka výstavy. 

Video Reportáž Milana Brunclíka
video

Reportáž Milana Brunclíka

Výstava současné české knižní ilustrace pořádaná ve spolupráci s Klubem ilustrátorů dětské knihy je sondou do současné české knižní kultury a zároveň i potvrzením, že přes všechny společenské změny v minulých desetiletích je dětská kniha živým organismem, který se neustále mění a vyvíjí spolu s rozvojem výtvarných forem, ale i v konfrontaci s proměňujícími se potřebami doby. 

  • Z výstavy v Severočeské galerii - Litoměřice
    Z výstavy v Severočeské galerii - Litoměřice zdroj: ČT24
  • Z výstavy v Severočeské galerii - Litoměřice
    Z výstavy v Severočeské galerii - Litoměřice zdroj: ČT24

„Zdá se, že kniha, v posledním desetiletí tak ohrožovaná různými médii, jejichž konzumace je pohodlnější a méně náročná nežli četba, přesto vytrvá pro slast čtení a pro svědectví o době a její kulturně společenské atmosféře. Důležitost etického sdělení a smysl dobré četby nelze nahrazovat sebechytřeji zkrácenými texty, prosté literární texty ve zjednodušeném jazyku nemohou suplovat umělecké dílo. Ostatně kultura v současném čase všude se přelévající uniformní civilizace je skoro jediným rozlišovacím znakem společenství lidí,“ řekla k výstavě její autorka Hana Nováková.