Nikolaev připravuje film o Cyrilu a Metodějovi

Praha - Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu připomene historický film, který letos v květnu začne natáčet režisér Petr Nikolaev. Uveden bude příští rok, kdy si země připomene 1150. výročí počátku šíření křesťanství v českých a moravských zemích. Produkce slibuje napínavý příběh z 9. století, jednu z hlavních rolí má zahrát Roman Zach. Tvůrci filmu chtějí podnítit zájem Čechů o historii. Spolu s filmem vznikne pětidílný seriál s prvky dokumentu a dramatu, a to pod vedením Davida Kočára.

Oba projekty mají podporu katolické i pravoslavné církve, které věrozvěsty uctívají. „Příběh Cyrila a Metoděje nebyl u nás dosud důstojně filmově zpracován, přestože jim vděčíme za mnohé. Jejich misie ovlivnila rozvoj křesťanství, kultury, vzdělanosti všech slovanských národů a položila základy české státnosti,“ řekl pražský arcibiskup Dominik Duka. „Svatí bratři přeložili také první liturgie do slovanštiny. Jejich misie ovlivnila prakticky celou Evropu, a proto byli vyhlášeni jejími spolupatrony a apoštoly Slovanů,“ doplnil metropolita pravoslavné církve, vladyka Kryštof.

Nikolaev přiblížil, že točit bude nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Řecku a Itálii. „Pro mě je to velmi zavazující úkol. Toto téma mě lákalo již dlouho,“ řekl Nikolaev, který chce vytvořit dílo historicky pravdivé i odvážné. Má více rozšířit povědomí o historických souvislostech. Vzorem pro zpracování tématu je pro režiséra styl Františka Vláčila. Rozpočet projektu podle Nikolaeva činí přibližně 56 milionů korun. Na financování se podílejí státní granty i soukromé firmy, tvůrci jednají s Českou televizí.

Video O přípravách filmu informuje Iva Němcová
video

O přípravách filmu informuje Iva Němcová

Diváci budou sledovat celý život Cyrila i Metoděje, jejich mise i strastiplnou cestu do střední Evropy, o níž požádal kníže Rostislav, i následný pobyt, překonávání pohanství, úspěchy i nejrůznější potíže. Film skončí vyhnáním slovanských učedníků. Přesto cyrilometodějský odkaz přetrvá navěky a podstatně ovlivní běh dějin na Západě i Východě.

Jubilejní příští rok připomenou také různé jiné projekty, konference, výstavy. Dominik Duka doufá, že na Moravu přijede na velehradské oslavy 5. července 2013 také papež Benedikt XVI. Pravoslavná církev letos chystá pouť do Konstantinopole, dnešního Istanbulu.