Martin Štoll o zrození televizního národa

Praha – Historii 20. století si nelze představit bez televize. Stala se technickou, sociální, ale i politickou konstantou novodobé historie. Podílela se na proměně mocenských praktik, zásadním způsobem posunula hodnotový žebříček a chování různých sociálních skupin i celých národů. O dnech, které tvořily české dějiny, tedy o zahájení televizního vysílání i „zrození televizního národa“ pojednává nová publikace Martina Štolla.

Ačkoliv se v Československu začal televizní signál šířit éterem od 1. května 1953, šlo o vyvrcholení dlouholetých snah sahajících hluboko do první republiky. Ve třicátých letech byla televize předmětem boje odborníků i radioamatérů a stranou nezůstávaly ani politické zájmy.

O perspektivách televize pro vojenské účely během druhé světové války není třeba pochybovat, což ostatně dokládá celá severo-východočeská etapa jejího vývoje, zní v anotaci ke knize filmového a televizního scenáristy, dramaturga a režiséra Martina Štolla. „Nechci líčit dějiny ČST. Daleko zajímavější se mi totiž jeví období před zahájením vysílání. Je proměnlivé, dobrodružné a v komplexnějším pohledu i dosud málo zpracované,“ říká Štoll.

Publikace se snaží odpovědět na otázky týkající se zrání televize i její divácké obce. Podrobně rozebírá okamžiky zrození instituce i to, jak se vyvíjela do okamžiku, než získala právní subjektivitu a nabalila na sebe milion koncesionářů. Nejedná se ale o pouhý kompilát sestavený z nemnoha dílčích a porůznu roztroušených zdrojů, autor se vydává k primárním pramenům. Inspirací ke knize mu byla práce na dokumentu Vizionář televize Jaroslav Šafránek o průkopníkovi televizního vysílání v Čechách, jenž režíroval.

Vizionář televize Jaroslav Šafránek
Vizionář televize Jaroslav Šafránek
Více fotek
  • Vizionář televize Jaroslav Šafránek zdroj: Česká televize http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3267/326689.jpg
  • Natáčení dokumentu Vizionář televize Jaroslav Šafránek zdroj: Česká televize http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3267/326687.jpg
  • Natáčení dokumentu Vizionář televize Jaroslav Šafránek zdroj: Česká televize http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3267/326688.jpg
  • Vizionář televize Jaroslav Šafránek zdroj: Česká televize http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/33/3267/326690.jpg

Martin Štoll je filmový a televizní scenárista, dramaturg a režisér, teoretik filmu a médií, pedagog a nakladatel. Je autorem 45 dokumentárních filmů, kromě již zmíněného například Cesta na Vostok (2011). Publikoval řadu odborných studií a článků, zejména monografie (Jan Špáta, 2007). Pracoval jako dramaturg v České televizi, kde měl mimo jiné na starosti projekt Největší Čech a desítky dokumentů předních českých filmařů. V současné době působí jako rektor na pražské Literární akademii Josefa Škvoreckého.

1. 5. 1953: Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa (nakladatelství Havran, 2011).