Na holandské mistry v čele s Rembradtem láká NG

Praha – Jednu z největších výstav starých holandských mistrů dokončují kurátoři Národní galerie ve Šternberském paláci. Cena děl z českých i zahraničních sbírek se odhaduje víc než na dvě a půl miliardy korun. Magnetem expozice jsou dvě plátna od Rembrandta van Rijna. Obraz Muž v orientálním kostýmu byl zapůjčený z Amsterodamu, Učenec v pracovně je v Česku od poloviny 18. století. Předlohou pro obě plátna byl jeden a tentýž muž. Expozice bude otevřena 10. února a potrvá do 27. května.

„Starší člověk asi fascinoval Rembrandta. Je zajímavé pozorovat, jak Rembrandt dal úplně jiný výraz stejné osobnosti,“ poukazuje na souvislosti kurátorka výstavy Anja Ševčík. 

Podle Národní galerie výstava Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu představuje největší a nejreprezentativnější přehlídku holandského malířství 'zlatého věku', která se kdy v České republice uskutečnila. Je jedním z výsledků mnohaletého badatelského projektu, na němž Národní galerie v Praze spolupracovala mimo jiné s Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie v Haagu, nejvýznamnějším světovým pracovištěm pro výzkum nizozemského umění.

Název výstavy Rembrandt & Co má připomínat, že Rembrandt nebyl pouze výborným umělcem, ale také obchodníkem, který z umění udělal značku a svým způsobem i manufakturu. 

„Student měl zadání, udělal obraz, Rembrandt zjistil, že to je dobrý obraz, podepsal ho, protože věděl, že se to tak dobře prodá,“ přiblížila malířovu praxi odbornice na holandské umění Hana Seifertová. 

Video Reportáž Ondřeje Moravce
video

Reportáž Ondřeje Moravce

Někteří kritici si ale stěžují, že výstava nepřichází s ničím novým. Většina obrazů je totiž z depozitářů Národní galerie. „Nedovedu si představit, že by třeba Vídeňské muzeum udělalo výstavu Warhol a spol. a ukázalo by tam jen dva Warholy,“ komentuje situaci výtvarný kritik Jan. H. Vitvar. „Pokud se domnívá někdo, že velkým PR udělá z ničeho něco, tak si sám uřízne ostudu,“ dodává kritička Milena Bartlová. 

Organizátoři se brání

Portrét Jaspara Schadeho od nizozemského malíře Fr…Výstava má především shromáždit ty nejcennější kusy, které odborníci za posledních sto let zrestaurovali. Národní galerie má totiž po Amsterodamské galerii nejrozsáhlejší sbírku holandských malířů na světě. Kurátoři už proto pracují na katalogu, který zmapuje všechny jejich obrazy v českých sbírkách. 

Nejde zdaleka jen o dočasné rozšíření stálé expozice. Výstava se opírá o mnohaletou badatelskou práci, v jejímž průběhu prošla řada maleb náročným průzkumem a restaurováním. U některých významných děl se podařilo nově určit skutečné autory, nebo identifikovat či upřesnit náměty. Jde tedy o kvalitativně nové zhodnocení fondu, který vydáním anglického soupisového katalogu dále posílí svůj význam v celosvětovém měřítku.