Zemřela mecenáška kultury Hermína Dušková

Praha - Ve věku 101 let zemřela ve čtvrtek 2. února mecenáška Hermína Dušková. Se svým manželem Bohuslavem Duškem, který byl sběratelem obrazů, knih, grafiky a archiválií a zemřel v roce 1957, náležela mezi největší podporovatele české kultury 20. století. Památku této význačné ženy uctí pozůstalí a přátelé 10. února od 15:00 v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Praze 6 - Dejvicích.

„Sbírku starých tisků, uměleckých předmětů, obrazů a dalších unikátních artefaktů nevyčíslitelné hodnoty věnovali oba podporovatelé Národnímu muzeu, Národní galerii a Uměleckoprůmyslovému museu v Praze. Paní Hermína se stala vykonavatelkou přání svého manžela, aby se jeho celoživotní sbírky staly majetkem českého národa,“ uvedl vedoucí oddělení knižní kultury Národního muzea Pavel Muchka, který o úmrtí Duškové jako první informoval.

Do pozdního věku žila paní Dušková, která se narodila 15. dubna 1910 v Borovnici u Jimramova, v pražských Dejvicích. Od loňska vzhledem ke zdravotnímu stavu pobývala v Domově odpočinku ve stáří v Krabčicích pod Řípem.

Sběratel a bibliofil Bohuslav Dušek se narodil v roce 1886 v Praze, jako prokurista Živnostenské banky patřil k významným osobnostem první republiky. Sběratelství se věnoval od mládí a vydal na ně většinu svých příjmů. Už jako vdovec se roku 1952 oženil se sestřenicí své první ženy Hermínou Teplou, která tehdy pracovala jako úřednice. Našel u ní pochopení pro svou sběratelskou činnost – v období stalinistických 50. let přitom manželům hrozilo vystěhování a zabavení sbírek, navíc byla sledována aktivní činnost paní Duškové v evangelickém sboru.

Národnímu muzeu odkázali knihy staré jako knihtisk sám

Po manželově smrti se Hermína Dušková ujala sbírek s velkou odpovědností, po odchodu do důchodu v roce 1967 pořádala a sepisovala jednotlivé fondy. „V darovací smlouvě Národnímu muzeu roku 1977 si vymínila, že celý soubor bude tvořit nedílný celek označený jako Sbírky Bohuslava Duška,“ uvedl Muchka. Knihovna Národního muzea tak obdržela sbírku, která obsahuje 3 199 děl rozdělených do oddílů rukopisů, prvotisků, starých tisků, kramářských tisků a knih vydaných po roce 1800.

„Zejména ve staré literatuře je řada unikátů - basilejský tisk z roku 1469 z dílny nejbližšího spolupracovníka Johanna Gutenberga, tiskaře Bertholda Ruppela a soubor amsterodamských tisků Jana Amose Komenského ze 17. století,“ dodal Muchka.

V souboru starých tisků, který má 353 děl, jsou zastoupeny všechny významné české tisky ze 16. až 18. století, ale i vzácné tisky zahraniční, například česká bible benátská z roku 1506 nebo rané vydání Boccaccia z Augsburgu roku 1545. Největší částí Duškovy knihovny je literatura 18. až 20. století. Obsahuje českou i slovenskou obrozenskou literaturu až do 60. let 19. století, většinou v prvních vydáních. Mezi unikáty patří sešitové vydání Babičky Boženy Němcové. Vzácný je doklad sibiřské anabáze českých legionářů - noviny Český deník vycházející na různých místech.

Českoslovenští legionáři (1918)
Českoslovenští legionáři (1918)

Holandští mistři pro Národní galerii

V archivní sbírce Bohuslava Duška jsou i písemné památky na velké osobnosti české i světové kultury. Z české literatury, politiky a veřejného života jde o 168 osob, většinou o jejich korespondenci a vlastní rukopisy.

Národní galerie díky odkazu manželů Duškových získala cenné obrazy holandských mistrů 17. století, italské práce 17. a 18. století a především české umění 19. století (celkově přes 300 položek). Do sbírek Uměleckoprůmyslového musea přešla jedinečná sbírka habánské fajánse, skla a porcelánu od 17. století. Celkově šlo o více než 900 položek.