Krása a tajemství středověkých rukopisů

Ostrava – Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje středověké knižní rukopisy a malby. K nejstarším exponátům patří umělecké kopie bohatě ilustrované Bamberské apokalypsy z první poloviny 11. století, vystaven bude ale také například proslulý Jenský kodex nebo ukázky z Codexu Manesse.

Výstava nabídne umělecké kopie či zdařilé faksimile rukopisů. Originály jednotlivých bohatě iluminovaných manuskriptů bývají vzhledem ke své křehkosti často uloženy ve speciálních trezorech. Expozice představuje knižní malbu od počátku 11. až do druhé poloviny 16. století a i kvůli prostoru se bude obměňovat.

„Z exponátů, které jsou vystaveny v první fázi, určitě stojí za vidění ukázka z bible Václava IV. z konce 14. století. Je to unikátní rukopis, který se dnes nachází v rakouské národní knihovně ve Vídni a patří ke skvostům gotické knižní malby,“ řekl kurátor výstavy Marek Zágora.

Video Reportáž Petry Sasínové
video

Reportáž Petry Sasínové

Mezi dalšími díly budou ukázka z bible Ludvíka IX. Svatého, Bamberská apokalypsa či Kniha o lovu Gastona Féba. „Z exponátů, které zatím vystaveny nejsou, bude určitě pro českého diváka zajímavý Jenský kodex, kterému se také říká husitská bible, a také Žaltář svatého Ludvíka z druhé poloviny 13. století. Ten u nás není až tak známý a myslím si, že v českém prostředí nebyl ještě vystavován ani v podobě faksimile,“ doplnil Zágora.

Expozice nazvaná Krása a tajemství středověkých rukopisů navazuje na stejnojmennou výstavu, která se v knihovně ostravské galerie konala v loňském roce. Návštěvníkům bude otevřena až do 20. března.