Michal Nesázal nechce diváka obtěžovat

Praha - Výtvarník Michal Nesázal přešel v posledních několika letech od malby ke kresbám. Výběr z nich představuje Galerie hlavního města Prahy na výstavě na Staroměstské radnici. Kolekce figurálních tušových kreseb zachycuje bytosti pohybující se na hranici reality a iluze, které reprezentují emoce a duševní stavy.

Kresba je podle autora supermédiem, které je schopno nejúčinněji přenášet emoce. Celá jeho nová série obsahuje kolem 300 kreseb, z nichž je na výstavě představena přibližně třetina. „Jsem si vědom toho, že západní umění a jeho 'provoz' se dostal do určité křeče,“ říká ke svým posledním pracím Michal Nesázal. „Nechci diváka obtěžovat a zatěžovat nesrozumitelnými a složitými kontexty a koncepty, ale chci nechat vyznít jednoduchou kresbu, která je schopna přenosu přímých emocí.“

Bytosti na posledních Nesázalových obrazech podle kurátora výstavy Karla Srpa vyjadřují vyhraněné, prchavé a proměnlivé duševní stavy jako údiv, zármutek, pochopení, soucit či strach. Autor na kresbách zdůraznil především otevřené oči a ústa, které se stávají nejzřetelnějšími tělesnými podrobnostmi. Kurátor také v dílech vidí ozvuky vzdálených východních kultur i připomínky antické mytologie.

  • Michal Nesázal / Foggy Mountain, 2009
    Michal Nesázal / Foggy Mountain, 2009 zdroj: GHMP
  • Michal Nesázal / Foggy Mountain, 2009
    Michal Nesázal / Foggy Mountain, 2009 zdroj: GHMP

Nesázal se narodil v roce 1963 a vystudoval malířství na pražské Akademii výtvarných umění u Jiřího Sopka. Patří mezi první laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého, kterou dostal v roce 1992. Od počátku 90. let se věnoval konceptuálním instalacím, později se ale zaměřil na klasické techniky.