Pražská kultura zas o něco chudší

Praha - Pražští radní na dnešním jednání schválili snížení víceletých grantů pro kulturní projekty a instituce v metropoli. O deset procent méně tak letos dostanou divadla, kluby, hudební festivaly i galerie. V některých případech se plošné snížení prostředků vyšplhá až do řádu milionů. Radní mimo jiné projednávali také seznam uchazečů o víceleté granty v letech 2013 až 2016. Dosáhnout by na ně měly zřejmě jen čtyři subjekty. Desetiprocentní plošné škrty v grantech se dotknou všech zhruba čtyř desítek institucí napříč kulturním spektrem. Méně, než ukládaly původně schválené granty pro rok 2012, dostanou kluby, hudební tělesa a orchestry, pořadatelé festivalů, taneční seskupení i galerie. Výjimkou nebudou ani divadla, a to včetně velkých a oblíbených scén, jejichž rozpočty jsou v řádech desítek milionů korun.

„Peněz, které jdou na kulturní granty, je téměř čtvrt miliardy. Je ovšem pravda, že se musíme vypořádat s dědictvím nehorázně předražených zakázek z předchozích let, a tudíž se šetří na všech frontách, tedy i v kultuře,“ vysvětlil radní Václav Novotný (TOP 09).

Nejenom víceleté granty a šetření napříč kulturní scénou, ale i systém přidělování jednoletých grantů prochází dlouhodobou kritikou. Jednoleté granty se podle současného systému udělují až po schválení rozpočtu na konkrétní rok, často tedy až v lednu nebo únoru toho roku. Program, který od města dostane jednoletý grant, se musí odehrát a musí být vyúčtován v tom roce. Pořadatelé často upřesňují program plánované akce až podle toho, jaký příspěvek od města dostanou.

„Nutno upozornit na to, že samotný systém přerozdělování peněz na kulturu je velmi komplikovaný, takže se dá říct, že komplikuje život i sám sobě, nejenom příjemcům. Existují totiž víceleté granty, o kterých už je rozhodnuto, granty roční, o kterých se jedná nyní, a pak existují ještě zcela jiné granty, o kterých se rozhoduje také jindy. To, že se o ročních grantech rozhoduje v polovině druhého měsíce příslušného roku, je pro některé organizace, které provozují kulturu opravdu drsné. I když jsou plány, že by od příštího roku mělo dojít ke změně,“ upozornil v rozhovoru pro ČT24 vedoucí kulturní redakce časopisu Reflex Jan H. Vitvar. 

Video Rozhovor s Janem H. Vitvarem
video

Rozhovor s Janem H. Vitvarem

Rozhovor s Janem H. Vitvarem

STU-14.2.12

Rozhovor s Václavem Novotným a Marií Reslovou

Praha rozhodovala o kulturních grantech

Radní pro kulturu Václav Novotný totiž plánuje, že by se žadatelé o jednoleté granty v hlavním městě o výsledku mohli dozvědět o rok dříve. Dostali by takzvaný grantový příslib. Organizátoři by pak měli jistotu ve formě příslibu a město by pak po nich mohlo chtít detailní informace o plánované akci, aby je mohlo předávat potencionálním návštěvníkům Prahy. 

„Na tomto návrhu je zapotřebí si všimnout, že se jedná o jakýsi příslib. Už v tom slově není zaručeno, že ten grant bude udělen. Ale v každém případě by to bylo příjemnější, protože příjemci mohou s tím trochu počítat. Jsem přesvědčen o tom, že je nutno grantový systém zjednodušit, sjednotit a rozhodně by se o penězích mělo rozhodovat mnohem dřív, minimálně rok dopředu, ale spíše dva. Možná by bylo lepší i na více let dopředu, i když vloni se stalo, že u některých víceletých grantů z ničeho nic došlo k jejich snížení, což například v případě Divadle Komedie mělo likvidační důsledky,“ uvažoval Vitvar. 

Pražská situace například v divadelní oblasti je podle něj dost hrozná. „Divadlo Komedie je toho dokladem. Město Praha přišlo o jedno z nejlepších divadel současné doby. Pokud si pamatuji, tak umělecký šéf Dušan Pařízek žádal k základním 14,5 miliónům korun jeden a půl navíc, což v rámci rozpočtu Prahy je vlastně směšná částka. Ve srovnání například s tunelem Blanka, by to byla hodnota asi dvou žárovek. Přesto město nebylo ochotno rozpočet navýšit. Pokud se týká ostatních divadel, je situace podobná. Dokonce i divadla, která jsou zavedená a nemusí žádat o granty, tak zažívají nejistoty. Loni vznikla třeba situace, že některá byla transformovaná, nebo město hrozilo, že je pustí a nechá zúčastnit se grantové soutěže. Pak se pod nátlakem od toho ustoupilo, atd. Žádný ze současných ředitelů není schopen říci, co se bude dít v následujících pěti letech,“ pokračoval.

Vitvar vidí největší problém v tom, že si město nedokáže stanovit priority. Ke každému divadlu přistupuje stejně, nedokáže vygenerovat to, které by mělo být tzv. vlajkovou lodí. „Radní se stále střídají a žádný z nich ještě nebyl schopen říct, tak tohle je to, co chceme. Naopak, nyní se například pan radní ohradil, že nejde, aby se hlásilo 900 subjektů, ale právě toto by měl on stanovit, aby lidé věděli, že tam už se hlásit nebudou, protože je to bezpředmětné,“ uzavřel Jan Vitvar.

Radní dnes mimo jiné projednávali také žádosti o víceleté granty pro kulturu na léta 2013 až 2016. Z více než 20 žadatelů na ně ale dosáhly jen čtyři subjekty. Dvouletý grant zřejmě získá divadelní skupina Spitfire Company (v celkové výši přesahující milion a půl) a nakladatelství ARGO (milion korun). Po celé čtyři roky pak město hodlá podporovat jen Talichův komorní orchestr a jeho cyklus abonentních koncertů (celkem 1,6 milionu) a
Svatováclavské slavnosti 2013 až 2016 (dva miliony korun).