Známý neznámý Jiří Kars

Praha - Židovské muzeum v Praze připravilo výstavu méně známého protagonisty moderní malby v českých zemích, Jiřího Karse (1880 až 1945). Výstava v Galerii Roberta Guttmanna představuje malířovu ranou tvorbu z první čtvrtiny 20. století, v níž lze sledovat vlivy mnoha výtvarných směrů přelomu století a jeho úsilí o vlastní moderní výraz. V Galerii Roberta Guttmanna výstava potrvá do 17. června.

Jiří Kars (Georges Karpeles) byl jedním z významných příslušníků první generace moderní malby v Čechách. Malířství vystudoval na akademii v Mnichově. Tam poznal jako spolužáky a přátele například Eugena von Kahlera, Paula Kleea, Vasilije Kandinského či Julese Pascina a řadu dalších umělců, kteří spolu debatovali o impresionismu a výrazových možnostech nového umění.

Studia v Mnichově Kars ukončil v roce 1905 a následující rok 1906 strávil převážně v Praze. Nejsilněji na něho v té době působil impresionismus Maxe Liebermanna (1847 až 1935), k němuž se snad podobně jako jeho pražští vrstevníci Bedřich Feigl a Willi Nowak vypravil do Berlína. Od roku 1907 působil převážně v Paříži. Svůj ateliér měl však i v Praze, kde pravidelně několik týdnů v roce tvořil. Byl okouzlen malbou v plenéru, jasným světlem a barvami, atmosférou parků a promenád. Brzy je však vystřídalo úsilí o pevnější stavbu obrazu pod vlivem Paula Cézanna, fauvistů a rodící se kubistické estetiky.

  • Jiří Kars (Georges Karpeles)
    Jiří Kars (Georges Karpeles) zdroj: Židovské muzeum
  • Jiří Kars (Georges Karpeles)
    Jiří Kars (Georges Karpeles) zdroj: Židovské muzeum

Ve 30. letech 20. století svá díla vystavoval v řadě evropských zemí a v Japonsku. První Karsova souborná výstava v Praze se konala roku 1937 v Mánesu. Po okupaci Francie nacisty přesídlil do Švýcarska. Neutrální země sice poskytovala azyl židovským občanům, ti se tam ale dozvídali o otřesných koncích svých přátel a příbuzných. Kars možná i pod vlivem těchto zpráv dobrovolně ukončil v únoru 1945 svůj život skokem z pátého patra ženevského hotelu.

Jiří Kars (Georges Karpeles)
Jiří Kars (Georges Karpeles)

Dílo Jiřího Karse je roztroušeno v soukromých a veřejných sbírkách v České republice i zahraničí. Jeho kresebné akty patří k vyhledávaným sběratelským položkám.