Žena jako objekt ve fotografii

Praha - V pražské Fotograf Gallery je odedneška přístupná výstava s názvem Tichá žena, jež pojednává o ženě jako objektu ve fotografii 70. a 80. let. Kurátor Pavel Vančát si jako příklady vybral tehdejší oficiální umění i práce outsiderů. Chce ukázat, do jaké míry byl fotoaparát nástrojem uctívání ženského půvabu či zotročující zbraní.

Podle kurátora je výstava politicky i esteticky nekorektní, vypráví o tehdejších genderových kánonech, ale i „o době vlastního zrození a jejím sex-appealu, o nostalgii a mizející touze“. Kurátorský experiment nahrazuje původně plánovanou výstavu fotografií Miroslava Tichého, která se shodou okolností nakonec koná nedaleko - v Myslíkově ulici v galerii 1. patro.

Výstava se snaží prozkoumat oklikou a v obecnější míře dobovou estetiku pohledu na ženu. Krouží kolem paralel Tichého díla, ale i kolem uměleckého tématu ženy obecně a kurátor si kladl otázku, zda je Tichého přístup ojedinělý. Samorostlý umělec z Moravy, objevený teoretiky umění teprve nedávno, celý život fotografoval ženy voyerským způsobem, zachycoval je nepozorován na plovárně či v ulicích města.

Miroslav Tichý / Bez názvu
Zdroj: Galerie 1. patro

Vančát připomíná, že zatímco v dalších výtvarných žánrech se téma ženské krásy v průběhu modernismu postupně vyprazdňovalo, ve fotografii zažívalo v 70. a 80. letech zlaté časy, násobené v tuzemsku masovou popularitou amatérské fotografie.

V tehdejším Československu, nepoznamenaném feminismem, ale zato ovlivněném nucenou rovnoprávností žen, se tak romantizující fotografický pohled stal nejen poslem nového kánonu ženství, ale v prostředí sešněrovaném cenzurou také jednou z mála možností relativně beztrestného zveřejnění nahého těla. Několik generací českých mužů tak bylo zasvěceno do problematiky ženské nahoty skrze Kuščynského a Stibora, místo explicitní pornografie se potkávali s estetizovanou verzí eroticky nabitého umění.

Kromě zmíněných autorů jsou na výstavě zastoupeni Ota Janeček, Dalibor Stach, Jiří Kryštůfek, Bohdan Holomíček, Rostislav Košťál, Petra Skoupilová, Michal Tůma, Petr Hojda a Lukáš Jasanský s Martinem Polákem. Výstava potrvá do 16. března.