Lapčíková přivezla do Prahy zhudebněného Komenského

Praha – „Je to krajan, obrovský Evropan a především je neskutečně aktuální,“ prohlásila o J. A. Komenském skladatelka, zpěvačka a cimbalistka Zuzana Lapčíková, která ve svém oratoriu zpracovala část Komenského filosofického spisu. Vokálně-instrumentální projekt Orbis Pictus představila ve středu posluchačům v pražském Rudolfinu.

Ve Dvořákově síni ji a její kvintet při projektu doprovodily Pražská komorní filharmonie a Filharmonický sbor Brno. „Řekla jsem si, že celý můj způsob práce bude služba Komenského textu,“ prozradila Lapčíková o vzniku rozsáhlého díla. „Jde o vlastní komponovanou hudbu, která se snaží sloužit a podřídit obsahovému sdělení textu.“

Přestože projekt se nazývá Orbis Pictus, jako předlohu si Lapčíková nezvolila Komenského Svět v obrazech, ale část filozofického spisu Obecná porada o nápravě věcí lidských. Dílo, které nebylo dokončeno, tvoří několik knih. Lapčíková zhudebnila třetí z nich - Pansofii, již Komenský sepsal na sklonku svého života v Nizozemí.

„Vládne v ní dokonalá forma, každý díl představuje nějaký svět. Od Boha až k člověku a zase zpět k Bohu. Neuvěřitelná, úžasně vymyšlená křivka! Zachovávám ji a v jejím rámci pracuji s dalšími texty. Komenský je navíc zanícený triadik, takže ve všem fungují trojice a práce s nimi. Díky tomu, že jednotlivé oddíly nedokončil, otevírá se mi navíc velký prostor pro vlastní fantazii,“ vysvětlila volbu předlohy skladatelka.

Při uvedení se Lapčíková ujala sólového zpěvu a nevzdala se ani hry na cimbál, doprovází ji její jazzový kvintet, propojující lidovou muziku a jazz, který je podle hudebnice určitým odlehčením oproti orchestru a sboru.

Na oratoriu Orbis Pictus pracovala Zuzana Lapčíková přes dva roky. V premiéře zaznělo na festivalu Smetanova Litomyšl v roce 2009. Pražské uvedení předznamenalo 420. výročí Komenského narození, které připadá na 28. března.