Vladimír Mertlík je Lucemburkům v patách

Praha – Když sfoukneme z učebnic dějepisu prach dat, jmen mýtů, najdeme v nich pouze muže a ženy ovládané láskou i nevěrou, vášní i neřestí, přátelstvím i nenávistí a hrdinstvím i zbabělostí, říká režisér, scenárista a publicista Vladimír Mertlík. Autor nové publikace nazvané Lucemburkům v patách sledoval osudy čtyř generací panovnického rodu, který dal českým zemím největšího panovníka – Otce vlasti Karla IV. a přivedl je na vrchol moci a slávy.

Tisíce kilometrů křížem krážem Evropou a stovky navštívených míst a měst absolvoval autor knihy a televizního dokumentárního cyklu Lucemburkové, který vysílala Česká televize k 700. výročí nástupu slavného panovnického rodu na český trůn. Splnil si tak celoživotní touhu navštívit místa historických událostí, pro lepší pochopení pohnutek, které je způsobily.

Fascinován činy velkých císařů a králů nepředkládá Vladimír Mertlík ve své knize čtenáři jen suchý výčet faktů, naopak líčí historické postavy jako živé lidi, ovládané přirozenými touhami i sny, dobrými i špatnými vlastnostmi, jako lidi vítězící i chybující, ale o to více hodné obdivu a hrdosti nás – jejich potomků. „Budeme-li mluvit o generacích Lucemburků, které vládly v českých zemích, tak mluvíme spíš o třech,“ podotýká Mertlík s odkazem na Jana Lucemburského, jeho syna Karla a postupně jeho syny Václava a Zikmunda.

„U Jana bych asi z jeho povahy vyzdvihl dobrodružnost. Byl to rytíř, jeden z těch posledních panovníků středověkého charakteru krále Artuše. Zpočátku k tomu inklinoval i jeho syn Karel, ale pak se začal věnovat více úředním povinnostem. Václav byl mazlíček a syn, který moc vládnout nechtěl. Bavily ho jiné věci, měl spíš umělecké a filozofické sklony. Zikmund je v našich dějinách zapsán stále ještě negativně, ale byl to největší panovník pozdního zlatého věku středověku,“ říká Mertlík.

Kdyby mohl, z charakterizovaných panovníků by se rád setkal se Zikmundem. „Ani bych se ho na nic neptal, spíš bych se mu za nás omluvil, za Jiráska a za jiné, protože to byl skutečně jeden z největších evropských panovníků a je dodnes nedoceněný,“ vyzdvihuje. Vláda Lucemburků přinesla podle jeho slov především skutečné povědomí a návrat na výsluní zemím Koruny české.

Vladimír Mertlík pracuje v současné době na pokračování dokumentárního cyklu České televize, jež by mělo navázat na seriál Lucemburkové a nabídnout pohled i na jiné panovnické rody a především z jiného pohledu, než jaký je předkládán v „zaprášených dějepisech“. „Aby se ukázalo, což já tvrdím, že dějepis je jeden velký akční příběh,“ dodává.