Národní filmový archiv by měl sídlit v centru

Praha - Přes tisíc lidí už podepsalo petici, která požaduje, aby nové sídlo Národního filmového archivu (NFA) nevzniklo na periferii Prahy v Nových Butovicích, ale v centru. S tímto názorem ministerstvo kultury souhlasí - ovšem při hledání vhodné budovy, případně pozemku k výstavbě nového sídla je třeba brát v úvahu nejen faktor času, tlumočila stanovisko ministerstva jeho mluvčí Eva Tichá.

„Mezi zásadní faktory patří to, že NFA jako příspěvková organizace ministerstva kultury nemůže platit tržní cenu za nemovitost či pozemek,“ uvedla Tichá. Budova musí podle ní splňovat jiný standard, narozdíl od běžných administrativních budov. Například musí mít kinosál, prostory vhodné pro využití širokou veřejností (knihovnu, studovnu, výstavní sál) i odborníky (badatelny, střižny, zázemí pro práci se specificky technologicky náročnými filmovými materiály, digitalizační pracoviště, restaurátorské práce). Archiv nesmí být v zátopové zóně.

Autory petice jsou režisérka Helena Třeštíková, kameraman Marek Jícha a režisér Vít Janeček. Spolu s dalšími signatáři se obrátili na ministryni kultury, vládu i pražský magistrát, aby jejich iniciativu podpořily. Dnes archiv sídlí na několika místech v nouzových či pronajatých prostorách.

Video Rozhovor s ředitelem NFA Michalem Bregantem
video

Rozhovor s ředitelem NFA Michalem Bregantem

Rozhovor s ředitelem NFA Michalem Bregantem

STUDIO24-28.2.12

Reportáž P. Sedliské a I. Němcové

Podle nich nemůže plánované nové sídlo NFA naplňovat tu část práce archivu, která vyžaduje kontakt s veřejností. Také nový ředitel NFA Michal Bregant ve své koncepci upozornil, že by sídlo tak významné kulturní instituce mělo být v centru Prahy. „Nemám nic proti tomu, že depozitář filmového archivu je mimo město, to je v pořádku. Knihovna, kino Ponrepo či badatelny ale potřebují být na místě, které bude dobře dostupné odborné i laické veřejnosti,“ řekl minulý týden Bregant. Podle něj je možné navíc ušetřit veřejné prostředky: rekonstrukce již existující budovy bude i při technologických nárocích levnější než novostavba.

„Národní filmový archiv v současné době znovu prověřuje možnost získání nepotřebné budovy z jiného rezortu. Paralelně však pokračují práce na přípravách výstavby nového sídla v Butovicích, neboť je třeba respektovat harmonogram programu Národní kulturní poklad,“ vysvětlila Tichá. Rozhodnutí o výstavbě nového sídla přijalo bývalé vedení NFA už v roce 2007. Od začátku se počítalo s Butovicemi, k tomu také směřovaly kroky k získání pozemku, což se o dva roky později podařilo.

„Bohužel došlo ke značnému zpoždění akce, které začalo nové vedení archivu koncem roku 2011 dohánět. S ohledem na termín dokončení akce je nanejvýš nutné vše zrychlit tak, aby bylo odstraněno riziko nevyčerpání předpokládaných finančních prostředků,“ dodala Tichá.

Peníze na nové sídlo NFA, přibližně 350 milionů korun, by měly jít z Programu péče o národní kulturní poklad, který vláda schválila v roce 2006 a zavazuje se v něm investovat deset miliard korun do sídel několika národních kulturních institucí. V plánu je také rozšíření depozitáře v Hradišťku v Praze-západ. Výběrové řízení na dostavbu depozitáře stálo místo Bregantova předchůdce, dlouholetého ředitele NFA Vladimíra Opělu.